Krigsminnet på Rypestøl

Krigsminne Minnetavla Kulia 1995 1
Kåre Rypestøl og Marit Rypestøl (kona til Ove) avduker minnetavla. Helt til høyre: Kåre Brøvig.

 

Søndag 23. april 1995 arrangerte Torridal Historielag, Torridal Idrettslag og Torridal menighet felles fredstrim fra Strai til Bergstøl og Rypestøl i anledning avdukingen av ei minnetavle over de som med fare for eget liv gjemte våpen og sabotasjemateriell her våren 1944.

 

Krigsminne Rypestøl 2

 

Materiellet var kommet med flyslipp til Åseral og ble kjørt i knottsekker til Rypestøl. Kåre og Ove Rypestøl var modige menn som tok imot og lagret dette på Rypestøl gård. Kåre Rypestøl kjørte med hest og gjødselskjerre et lass med sabotasjemateriell og våpen for 24 mann inn til Helleren under Undalsheia. Kaptein Jens Ropstad og løytnant Arthur Fosse hadde kommet fra England for å lære opp folk til motstandskamp.

 

Krigsminner Helleren Våpenlager på Rypestøl
Her under Helleren var våpenlageret.

 

14. november 1944, etter kamper i Åseral, arrestasjoner og tortur, ble alle menn mellom 16 og 60 år på Ytre Strai, Langemyr og Rypestøl tatt som gisler og beordret av Gestapo til Rypestøl. Etter at gjemmestedet var påvist, ble de fraktet til Arkivet i Kristiansand. De ble løslatt samme kveld, bortsett fra grunneierne Kåre og Ove Rypestøl. De ble sittende i fangeskap til krigens slutt.

 

Krigsminne 13 Kåre Brøvig taler
Kåre Brøvig taler på Bergstøl.

 

Kåre Brøvig talte på samlingen ved Bergstølhytta. Han var selv blant dem som ble arrestert. I talen fortalte han om en liten gutts usikkerhet i marsjen under tyske kommandorop fram til funnstedet og det påfølgende avhøret på Arkivet. Han avsluttet talen slik:

 

‒ Torridal Historielag har funnet det riktig å sette opp en minneplate i takknemlighet til de som er nevnt, og overfor alle de som gjorde en spesiell innsats for å skape fred og frihet. Den er også reist for å bringe informasjon til nye slekter om krigens gru.

La oss stadig lære å ta vare på fred og frihet!

 

Krigsminne Bergstøl 1
Mange var samlet på Bergstøl 23. april 1995.

 

 

Teksten på minnetavla:

KRIGSMINNE

Ved Helleren på Rypestøl gård ble det i krigsåret 1944
lagret våpen og sabotasjemateriell som var kommet med
flyslipp til Åseral.

Kåre og Ove Rypestøl tok imot og lagret utstyret.

Kaptein Jens Ropstad og løytnant Arthur Fosse som var
kommet fra England, var her og lærte opp utvalgte folk.

Ropstad ble senere utnevnt til oberstløytnant og sjef for
Agder Heimevernsdistrikt.

Lageret ble funnet av tyskerne 14. nov. 1944, og menn på
Ytre Strai, Langemyr og Rypestøl ble tatt som gisler.

Ove og Kåre Rypestøl satt arrestert til krigens slutt i 1945.

(Se Oddernes bygdebok side 557.)

Krigsminne tegning tavla Bjørn Aurebekk
Tegning på minnetavla av Bjørn Aurebekk: Flydropp 1943-44.

 

Flere detaljer om denne krigshistorien kommer ved 75-årsjubileet november 2019.

Dette har vi gitt ut. Til salgs i historielaget for en billig penge,
unntatt kulturkartet over Auglandsbekken, det er gratis!

Temahefte nr. 1, 1995: Torridal blir til
Temahefte nr. 2, 1997: Folk og kulturminner i Torridal
Temahefte nr. 3, 1999: Torridal i forandring
Temahefte nr. 4, 2001: Torridal hjemme og ute
Temahefte nr. 5, 2009: Komper, knitring og kubikk. Minner fra Mosby av Knut Holt
Temahefte nr. 6, 2012: Hjemmestyrkene i Torridal 1945
Temahefte nr. 7, 2016: Vandringer langs Straisbekken. Utgitt med støtte fra Midt-Agder Friluftsråd

2002: Auglandsbekken ‒ Kulturkart. Utgitt med støtte fra Midt-Agder Friluftsråd og Kulturkontoret i Kristiansand

2003: Aase Strai: Hverdagstanker.
Samlet og tilrettelagt av Audun Leland og Inge Augland

Torridals-kalenderen med gamle bilder fra Torridal gir vi ut i november hvert år.

                                  ***********************

 

tema1

 

tema2

 

tema3

 

tema4

 

Temahefte 6Temahefte 6 Innhold

 

 

 hørsel Straisbekken 121016Straisbekken Innhold

I vårt temahefte fra 2016, Vandringer langs Straisbekken, tar Kåre Brøvig oss med i et variert natur- og kulturlandskap, med skildringer av gårdsdrift og virksomheter som var avhengige av dette vassdraget. Heftet inneholder en interessant sagbrukshistorie og et detaljert kart over området. Forsida er tegnet av Bjørn Aurebekk. Bakerst i heftet forteller historielaget om restaureringa av Linebua. Heftet er utgitt med støtte av Midt-Agder Friluftsråd.

 

 Straisbekken Kart midtsidene

 

Auglandsbekken kart 1

Auglandsbekken kart 5

Se hele kartet i slutten av reportasjen fra den guida turen opp langs Auglandsbekken!

 

Torridalskalenderen 2018

 

torridalsstova ny

 

Etter at vi hadde skrevet under leiekontrakten med Kristiansand kommune før påske i 2017, var det snart full aktivitet i Torridalsstova. Alle museumsgjenstandene ble fraktet fra lager i Kuliveien og foreløpig plassert i tilbygget (femkanten). Kontoret ble malt og ferdig innredet - et lyst og trivelig kontor!

Ifølge kontrakten skal vi stå for alt vedlikehold både innvendig og utvendig, og de siste ukene før sommerferien var flere med på dugnad. Takrenner ble renska, et vindu og en del takstein skifta, og hele bygget ble spylt.

 

torridalsstova dugnad 3
Kontoret er blitt lyst og trivelig. Fra v.: Svein Eriksen, Ivar Buås, Kari Mestad og Berit Omdal.

 

Les historien til Torridalsstova her!

Torridalsstova flytting
Kjell Fossheim, Ivar Buås, Svein Eriksen og Arne Brøvig flytter de store tingene 25. april.

 

torridalsstova dugnad 1
Kjell Fossheim og Arne Brøvig skifter ut takstein.

 

torridalsstova dugnad 2
Svein Eriksen med siste strøk i den ene gangen.

 

tstova dn 1
ArneBrøvig, og Ragnhild Aurebekk klargjør for ny rute.
Tomas Lie kontrollerer.

 

Tstova dn 2
Svein Eriksen i liften spyller taket.

 

Tstova dn 4
Arne Brøvig vasker inngangspartiet på tilbygget.

 

Tstova dn 3
Ernst Rolf Breistøl, Bjørn Ravnevand og Kjell Øystein Johannesen var blant de 13 som stilte på vaskedugnad 6. juni.

 

Tstova dn 5
Reidar Omdal spyler baksida.