Dette har vi gitt ut. Til salgs i historielaget for en billig penge,
unntatt kulturkartet over Auglandsbekken, det er gratis!

Temahefte nr. 1, 1995: Torridal blir til
Temahefte nr. 2, 1997: Folk og kulturminner i Torridal
Temahefte nr. 3, 1999: Torridal i forandring
Temahefte nr. 4, 2001: Torridal hjemme og ute
Temahefte nr. 5, 2009: Komper, knitring og kubikk. Minner fra Mosby av Knut Holt
Temahefte nr. 6, 2012: Hjemmestyrkene i Torridal 1945
Temahefte nr. 7, 2016: Vandringer langs Straisbekken. Utgitt med støtte fra Midt-Agder Friluftsråd

2002: Auglandsbekken ‒ Kulturkart. Utgitt med støtte fra Midt-Agder Friluftsråd og Kulturkontoret i Kristiansand

2003: Aase Strai: Hverdagstanker.
Samlet og tilrettelagt av Audun Leland og Inge Augland

Torridals-kalenderen med gamle bilder fra Torridal gir vi ut i november hvert år.

                                  ***********************

 

tema1

 

tema2

 

tema3

 

tema4

 

Temahefte 6Temahefte 6 Innhold

 

 

 hørsel Straisbekken 121016Straisbekken Innhold

I vårt temahefte fra 2016, Vandringer langs Straisbekken, tar Kåre Brøvig oss med i et variert natur- og kulturlandskap, med skildringer av gårdsdrift og virksomheter som var avhengige av dette vassdraget. Heftet inneholder en interessant sagbrukshistorie og et detaljert kart over området. Forsida er tegnet av Bjørn Aurebekk. Bakerst i heftet forteller historielaget om restaureringa av Linebua. Heftet er utgitt med støtte av Midt-Agder Friluftsråd.

 

 Straisbekken Kart midtsidene

 

Auglandsbekken kart 1

Auglandsbekken kart 5

Se hele kartet i slutten av reportasjen fra den guida turen opp langs Auglandsbekken!

 

Torridalskalenderen 2018

 

torridalsstova ny

 

Etter at vi hadde skrevet under leiekontrakten med Kristiansand kommune før påske i 2017, var det snart full aktivitet i Torridalsstova. Alle museumsgjenstandene ble fraktet fra lager i Kuliveien og foreløpig plassert i tilbygget (femkanten). Kontoret ble malt og ferdig innredet - et lyst og trivelig kontor!

Ifølge kontrakten skal vi stå for alt vedlikehold både innvendig og utvendig, og de siste ukene før sommerferien var flere med på dugnad. Takrenner ble renska, et vindu og en del takstein skifta, og hele bygget ble spylt.

 

torridalsstova dugnad 3
Kontoret er blitt lyst og trivelig. Fra v.: Svein Eriksen, Ivar Buås, Kari Mestad og Berit Omdal.

 

Les historien til Torridalsstova her!

Torridalsstova flytting
Kjell Fossheim, Ivar Buås, Svein Eriksen og Arne Brøvig flytter de store tingene 25. april.

 

torridalsstova dugnad 1
Kjell Fossheim og Arne Brøvig skifter ut takstein.

 

torridalsstova dugnad 2
Svein Eriksen med siste strøk i den ene gangen.

 

tstova dn 1
ArneBrøvig, og Ragnhild Aurebekk klargjør for ny rute.
Tomas Lie kontrollerer.

 

Tstova dn 2
Svein Eriksen i liften spyller taket.

 

Tstova dn 4
Arne Brøvig vasker inngangspartiet på tilbygget.

 

Tstova dn 3
Ernst Rolf Breistøl, Bjørn Ravnevand og Kjell Øystein Johannesen var blant de 13 som stilte på vaskedugnad 6. juni.

 

Tstova dn 5
Reidar Omdal spyler baksida.