Oppdatert 16.05.2019

Følg oss også på Facebook!

Husk at Torridalsposten også har egen hjemmeside!

Du kan du lese nr. 1 - 2019 her og nr. 2 her.

 

Agder HL årsmøte 19 0

 

Mye besøk i museet i mai (kommer)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Torridal Historielag på årsmøtet i Agder historielag 

Lørdag 27. april var nærmere 80 delegater samlet på Agder historielags årsmøte på Revsnes Hotell på Byglandsfjord. Der fikk vi presentert oss.

 

Agder HL årsmøte 19 1
I lobbyen var Torridal Historielag ett av mange lag som viste fram sine publikasjoner.
Her er Tomas Lie og Berit Omdal i samtale med Oddvar Moen fra Hægeland Sogelag.

 

Siden det stod en omfattende artikkel om laget vårt i siste nr. av Egde (se under), konsentrerte Tomas Lie seg om Linebua, bommen over Otra og om opparbeidelsen av friområdet Ia i sin presentasjon av laget. Han viste også bilder fra museet og fortalte om arbeidet der.

Så overtok Berit Omdal. Blant de 1700 gamle bildene vi har på Agderbilder.no, hadde hun valgt ut åtte som hun ga utfyllende opplysninger om. Hun viste også en skjermdump av registreringsskjemaet som brukes når hun skanner bilder. Utenom stikkord og navn på avbildete personer noterer hun også når bildet ev. har vært i Torridalskalenderen og i Torridalsposten. 

Til slutt fortalte Harald Steen litt om Torridalsposten, som seks ulike lag og organisasjoner har samarbeidet om siden 2004, da bladet gikk over fra å være en avis for Torridal Idrettslag til å bli bygdeblad.

 

Her kan du se oppslagstavla i Ia, som Tomas Lie tok utgangspunkt i da han fortalte om Linebua, bommen og Ia.

 

Agder HL årsmøte 19 5

Denne såmaskinen var en av tingene Tomas Lie viste fra museet.

 

Agder HL årsmøte 19 4

Gøy på landet på tur med VAEs avdelinger på 1950-tallet. Her kaster også kvinnfolka på stikka. Fra venstre med hatt: Magne Matre, så Ingrid Nodeland, som kaster på stikka, Arnold Robstad, Thorvald Paulsen og Erling Øsleby.

 

Agder HL årsmøte 19 3

Det siste bildet Berit Omdal viste: Den gamle vegviseren som stod i krysset «Trekanten» på Mosby (der det nå er rundkjøring). Fra v.: Nancy Knutsen og Anny Stølen (Omdal). I bakgrunnen skimtes noe av huset til Oscar Johnsen, som også huset posthuset i mange år. Bildet er fra 1930-tallet.

 

Agder HL årsmøte 19 2a

Etterpå vanket det blomster til lag som hadde medvirket i møtet. Her er Tomas Lie, til høyre, og Arve Lindvig fra Vest-Agder-museet, til venstre. Lindvig fortalte om Agderbilder.no og kom med nyttige opplysninger om regler for offentliggjøring på nettet.

 

Artikkelen om oss i Egde nr. 1 - 2019

THL i Egde 1

Les den her. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tankevekkende og muntert møte før sommeren

 

Hele 88 hadde funnet veien til historielagets møte 24. april. De kom med store forventninger til temaet Andreas Aase hadde valgt.

møtet 19 04 24 tema

 

Og Aase innfridde. På en liten time tok han oss med på en global tidsreise og satte europeisk historie inn i en svært interessant sammenheng. Han ga oss flere gode forklaringer på hvorfor Europa etter hvert ble ledende industrielt og økonomisk. Med stor entusiasme og god kontakt med forsamlingen formidlet han det omfattende historiske stoffet. Vi forstår godt at han er en populær foreleser på UiA. Og hvis dette ga mersmak, går det an å følge hans forelesninger i global historie i høstsemesteret.

 

møtet 19 04 24hjjs
Andreas Aase fikk blomster og historielagets temahefter av leder Tomas Lie.

 

Dette var siste møtet før sommeren, og naturlig nok ble det innledet med «No livnar det i lundar» og avsluttet med «Kom mai du skjønne milde». Innimellom var det som vanlig gode rundstykker, utlodning og opplesning ved Torfrid Nordal.

Til slutt minnet leder Tomas Lie om at museet har åpen kveld med omvisning tirsdag 14. mai kl. 18 til 21.

Se flere bilder fra møtet her!

________________________________________________________________________________

 

90 kom på møtet 20. mars for å høre Nils Aurebekk fortelle om
hvilken rolle Høie Fabrikker spilte i motstandskampen under krigen

 

Historielaget stengun2

 

Denne Stengunen spilte en sentral rolle under krigen. Her overrekker Nils Aurebekk våpenet til Torridal lokalhistoriske museum v/leder i historielaget, Tomas Lie.

Les historien her!

 

___________________________________________________________________________________

Minner fra Mosby skole

 Mosby skole ca 1960hjs
 Mosby skole 1960. Widerø Flyveselskap.

 

I disse dager rives Mosby skole. For mange av oss kan dette være en vemodig opplevelse. Mange minner knytter seg til tida da Søren Oftebro ringte inn til time på sin helt spesielle måte. Noen sitter kanskje inne med minner vi helst vil glemme, men det var en lykkelig tid under helt andre forhold enn i dag. Historielaget gleder seg over den nye skolen som vil gi Mosby en ny og spennende framtid. Historielaget takker samtidig for mange verdifulle museumsgjenstander som vi har fått fra skolen, og som nå er å finne i museet i Torridalsstova.

Vi har valgt å legge ut to bilder i denne anledningen. Det ene er et oversiktsbilde av skolen og husene rundt 1960. Det andre bildet er fra 1. klasse i 1955. Klasserommet var i kjelleretasjen i det gamle hovedbygget. Legg merke til at elevene er preget av stundens alvor der de sitter på de gamle skråpultene med blekkhus i høyre hjørne av bordplata. Disse elevene kunne feire 70 år i fjor.

Anders Benestvedt

 

Mosby skole 1 kl 1954hjs

 

1. kl. 1955
1. rekke fra venstre bakfra: Kjell Brynhildsen, Harald Andersen, Kristian Nilsen, Nils Johan Stølen
2. rekke bakfra: Leif Solås, Kjell A. Tveit, Helge Larsen, Anders Benestvedt, Kjell Øistein Johannesen, Toralf S. Løvdal 
3. rekke bakfra: Knut Holt, Anders Johnsen, Kåre Fritzman Nielsen, Johnny Wehus, Bernt Falkum
4. rekke bakfra: Anne Britt Larsen, Anne Marie Steffensen, Torhild Haus
5. rekke bakfra: Karin Fossen, Sonja Møller, Evy Gunsteinsen, Grete Breiland

 

  Torridal lokalhistoriske museum

 

torridalsstova ny

 

Nå er museet ferdig innredet, også skolemuseet i femkanten (annekset til høyre).

Det gjenstår å fullføre registreringen av de 670 større og mindre gjenstandene i museet.
Når det er gjort, vil de bli lagt inn på data slik at de er søkbare.

Du er velkommen til å besøke museet hver mandag mellom kl. 10 og 12
og kl. 17.00 til 19.00 før møtene i historielaget, neste gang onsdag 24. april.

Museet er også åpent tirsdag 14. mai mellom kl. 18 og 21.
Vi spanderer kaffe og noe å bite i.

 

 

museet18 bstua
Utsnitt av bestestua, med bl.a. husorgel, gitt av Anders Benestvedt, gyngestol, gitt av Ivar Buås, og golvuret er fra Hauen på Aurebekk og gitt av familien Torvik.

museet 18 kjøkken 1x
Kjøkkenet.


Nytt i museet 

Tuba fra Høiemusikken for 100 år siden

museet tuba hjs

 

Denne 47 år gamle vaskemaskinen har vi fått av Sissel Mestad. 

19museet vaskemaskinhjs

Svithun barnevogn, 1950-modell. Den er en gave fra Marit Tobiassen. 

Museet barnevogn hjs

Denne rattkjelken, som er utlånt av Tore Blankenberg, er bygd etter den populære 1950-tallsmodellen.

museet 18 rattkjelke 1

 

Legg merke til ekstrautstyret: ringeklokke!

museet 18 rattkjelke 2

 

 

Sentralt i Høie fabrikker-rommet er det gedigne skrivebordet fra kontoret. Vi er så heldige å ha fått skrivebordet av Oscar Jebsen, barnebarn av Oscar Jebsen, mangeårig direktør ved Høie Fabrikker.

hjsMuseet høiefromxx
Høie Fabrikker-rommet. Skrivebordet er gave fra Oscar Jebsen.

 

Museet 18 skolestua 1hj
Fra skolemuseet. Ikke mye ryggstø på dobbeltpulten her!

 

Se flere bilder fra museet her!

_________________________________________________________________________________

 

Jakt 1997  munter forberedelse på skytebanen på Aurebekk

Bjørn Enes stiller på skytebanen på Aurebekk med naboens puddel og svigerfars rifle. Han vil så gjerne gå på jakt. Kjell Fossheim er tålmodig skyteinstruktør. Hvordan går det? Se filmen her!

Video Enes

 

Interessante opplysninger om Høiebekk bro

Broa over Høiebekken

Etter at Anders Benestvedt la ut dette bildet av bygginga av Høiebekk bro i 1950 på Facebook, var Berit Omland raskt ute med info.

Hun skriver:

Bildet finnes på Agderbilder, under Torridal historielag THB 2017-002. I 1950 ble den nye kjørebroa tatt i bruk (nåværende kjørebro). Denne er bygd av betong. Bjelkene er overskudd fra andre verdenskrig. De var egentlig beregnet til takkonstruksjon ved ubåt-bunkere ved Bergen. Tredelen av den gamle broa ble revet etter noen år. Noe av landkarene ble også fjernet, for å gi plass til vann- og kloakkledning, men det meste ble heldigvis stående.

Høiebekk bro er i dag en del av gang- og sykkelveien som ble åpnet 29. juni 2000, etter miljøombygging av veinettet ved Mosby Trekant / Mosby sentrum. Selve rekkverket av jern er en kopi av det som fantes på den gamle broa (kilde: Statens vegvesen, plakett ved broa).

Huset med løe er det gamle posthuset på Trekanten. Til høyre sees Wergelands hus og til venstre huset til Anders Strand.

Personer på bildet, fra høyre: Olav Runes, Eivind Dale, NN, Karl Dale, Bjarne Tønnessen, NN og NN. Foto fra ca. 1950 fra Knut John Bakken, som har gitt oss alle opplysningene. 

Gå inn på nettet og se på alle de fine, gamle bildene vi har lagt ut på http://agderbilder.no

 

Vi blar litt i Oddernes-boka: Værvarsling

I kulturbindet til Oddernes historie finner vi mange interessante historier fra Torridal i gamle dager. Værvarsling bygde på mange lokale værtegn. Her er ett av dem:

Om høsten var det ofte om morgenen en skoddedott i dalen oppe ved Ravnås  i «Ravnåshola», som de sa. Denne skoddedotten var et sikkert merke på regn før kvelden. Dette merket var også kjent i byen. De la merke til om det var tåke i «Torridalshola».

Et annet var: Var himmelen rødfarga om morgenen, særlig i syd, var det et sikkert merke på at det kom regn eller storm, eller begge deler, før kvelden.

Hva ville Gislefoss sagt om dette – holder det i dag ?

Anders Benestvedt