Godtår 9824 130117lysn

 

Oppdatert 20.01.2019

 

Følg oss også på Facebook!

------------------------------------------------------

Husk at også Torridalsposten har egen hjemmeside!

 

Første møte i år blir onsdag 13. februar kl. 19.00 i kirkekjelleren

Normann Liene: Varder på Sørlandet.

Bevertning, utlodning og opplesning.

Museet er åpent fra kl. 17.00.

Alle er hjertelig velkommen!

 

Interessante opplysninger om Høiebekk bro

Broa over Høiebekken

 

Etter at Anders Benestvedt la ut dette bildet av bygginga av Høiebekk bro i 1950 på Facebook, var Berit Omland raskt ute med info.

Hun skriver:

Bildet finnes på Agderbilder, under Torridal historielag THB 2017-002. I 1950 ble den nye kjørebroa tatt i bruk (nåværende kjørebro). Denne er bygd av betong. Bjelkene er overskudd fra andre verdenskrig. De var egentlig beregnet til takkonstruksjon ved ubåt-bunkere ved Bergen. Tredelen av den gamle broa ble revet etter noen år. Noe av landkarene ble også fjernet, for å gi plass til vann- og kloakkledning, men det meste ble heldigvis stående.

Høiebekk bro er i dag en del av gang- og sykkelveien som ble åpnet 29. juni 2000, etter miljøombygging av veinettet ved Mosby Trekant / Mosby sentrum. Selve rekkverket av jern er en kopi av det som fantes på den gamle broa (kilde: Statens vegvesen, plakett ved broa).

Huset med løe er det gamle posthuset på Trekanten. Til høyre sees Wergelands hus og til venstre huset til Anders Strand.

Personer på bildet, fra høyre: Olav Runes, Eivind Dale, NN, Karl Dale, Bjarne Tønnessen, NN og NN. Foto fra ca. 1950 fra Knut John Bakken, som har gitt oss alle opplysningene. 

Gå inn på nettet og se på alle de fine, gamle bildene vi har lagt ut på http://agderbilder.no

 

 

Vi blar litt i Oddernes-boka: Værvarsling

I kulturbindet til Oddernes historie finner vi mange interessante historier fra Torridal i gamle dager. Værvarsling bygde på mange lokale værtegn. Her er ett av dem:

Om høsten var det ofte om morgenen en skoddedott i dalen oppe ved Ravnås i «Ravnåshola», som de sa. Denne skoddedotten var et sikkert merke på regn før kvelden. Dette merket var også kjent i byen. De la merke til om det var tåke i «Torridalshola».

Et annet var: Var himmelen rødfarga om morgenen, særlig i syd, var det et sikkert merke på at det kom regn eller storm, eller begge deler, før kvelden.

Hva ville Gislefoss sagt om dette – holder det i dag ?

Anders Benestvedt

 

 

torridalsstova ny

 

Torridal lokalhistoriske museum

Nå er museet ferdig innredet, også skolemuseet i femkanten (annekset til høyre).

Du er hjertelig velkommen til å besøke museet hver mandag mellom kl. 10 og 12
og kl. 17.00 til 19.00 før møtene i historielaget, neste gang onsdag 13. februar.

 

Museet 18 skolestua 1hj
Fra skolemuseet. Ikke mye ryggstø på dobbeltpulten her!

 

Nytt i museet i 2018

Tuba fra Høiemusikken for 100 år siden

museet tuba hjs

Svithun barnevogn, 1950-modell. Den er en gave fra Marit Tobiassen. 

Museet barnevogn hjs

 

En tykkelseshøvel/avretter fra Strai Skifabrikk, som lå på Sagebakken. De lagde bl.a. hoppski av eik.

Maskinen er ca. 100 år gammel. 

museet 2018 avretter skifabrhjs
Kjell Fossheim, Reidar Omdal og Ivar Buås prøver å finne ut hvordan maskinen virket.

 

 

museet 18 rattkjelke 1

Denne rattkjelken, som er utlånt av Tore Blankenberg, er bygd etter den populære 1950-tallsmodellen.

Legg merke til ekstrautstyret: ringeklokke!

museet 18 rattkjelke 2

 

 

Sentralt i Høie fabrikker-rommet er det gedigne skrivebordet fra kontoret. Vi er så heldige å ha fått skrivebordet av Oscar Jebsen, barnebarn av Oscar Jebsen, mangeårig direktør ved Høie Fabrikker.

hjsMuseet høiefromxx
Høie Fabrikker-rommet. Skrivebordet er gave fra Oscar Jebsen.

 

museet18 bstua
Utsnitt av bestestua, med bl.a. husorgel, gitt av Anders Benestvedt, gyngestol, gitt av Ivar Buås, og golvuret er fra Hauen på Aurebekk og gitt av familien Torvik.

 

museet 18 kjøkken 1x
Kjøkkenet.

 

Se flere bilder fra museet her!

 

110 kom på møtet 24. oktober for å høre hvordan det ble kirke i Torridal

Dette var ledd i markeringen av at kirka er 40 år. Utenom de  vanlige historielagsbesøkende var kirka sterkt representert med bl.a. sokneprest, biskop og domprost!

Lars Hollerud trakk de historiske linjene og ga oss interessante detaljer om hvordan det endelig ble kirke i bygda.

 

hjsIMG 6254
Lars Hollerud på talerstolen.

 

Vi fikk også se en film fra bygginga av kirka som Inge Augland laga i 1978. Anders Benestvedt hadde redigert den ned til 17 min.
Filmen kan du se på YouTube.

Du kan lese Lars Holleruds foredrag og se flere bilder fra møtet her.

 

Sterkt møte med «Majorens sønn»

Majorens sønn 1hjs
Lasse Laudal forteller om da faren valgte å takke nei til Milorgs redningsaksjon. På veggen bak ham henger portrettet av krigshelten. FOTO: Frode Vestad Dokufilm as.

På møtet 19. september fikk 94 frammøtte se filmen «Majorens sønn». I filmen forteller Lasse Laudal om de dramatiske hendelsene under krigen da han og faren ble arrestert på Øvre Strai Gård, og om hvordan det videre gikk. Les mer!

 

 

Friområdet Ia 

Ia 9

 

De gamle kvernsteinene som har ligget delvis begravd her i årevis, er kommet til heder og verdighet igjen på dette flotte kommunale friområdet. 31. mai 2017 så det slik ut da kommunen gjorde seg ferdig med arbeidet.

Les mer!

Vi har også satt opp en infomasjonstavle. Se plakaten her!

 

 

  

troll strai

Vi har fått dette bildet av Sissel Mestad. Hun forteller at Trollet på Strai var et kjent landemerke for barn som vokste opp på Strai i sin tid. Vi ser trollet i fjellet ‒ like over hustaket til bedehuset. Er barna i vår tid kjent med trollet, mon tro?