Styret i Torridal Historielag fra 1.7.2020:

Tomas A. Lie, leder, Arne Brøvig, nestleder, Harald O. Steen, sekr., Ivar Buås, kasserer, Tor Breland,

Svein Eriksen, Kjell Fossheim, Berit Omdal, Nora Stray

Vara: Åse M. Prestø, Wenke Løvdal MoiAnsgar Andreassen

 

Revisor: Unni Kruse 

Valgkomite: Nils Johan Stølen, Ragnhild Aurebekk, Anders Benestvedt

 

Årsmelding for 2019

Styret

Styret har siden sist årsmøte hatt denne sammensetningen: Tomas A. Lie, leder, Arne Brøvig, nestleder, Harald Odd Steen, sekretær, Ivar Buås, kasserer, Kari Mestad, Kjell Fossheim, Berit Omdal, Tor Breland og Svein Eriksen.
Vara: Åse Margrethe Prestø,
Wenke Løvdal Moi og Nora Stray.
Styret har hatt sju styremøter i Torridalsstova.

Valgkomité: Nils Johan Stølen, Anders Benestvedt, Ragnhild Aurebekk.
Revisor: Unni Kruse.

Vi har hatt kontortid i Torridalsstova mandager kl. 10.00–12.00.

Medlemmer

Torridal Historielag hadde pr. 31.12.2019 120 betalende medlemmer og to æresmedlemmer.

I 2018 var det registrert 168 medlemmer. Det betyr at mange ikke har betalt kontingent for 2019.

Møter
Vi hadde seks møter i kirkekjelleren i 2019. På temamøtene var det utenom foredrag, utlodning, allsang akkompagnert av Egil Hægeland og opplesning v/Torfrid Nordal også bevertning.

13. februar kom 86 for å høreNormann Liene fortelle om varder på Sørlandet.Normann og Trine Liene underholdt også med sang.

På det kombinerte årsmøtet og temamøtet 20. mars fikk 90 frammøtte høre Nils Aurebekk fortelle om motstandsarbeidet ved Høie Fabrikker under andre verdenskrig. På årsmøtet ble Tomas A. Lie gjenvalgt som leder, og det ble gjenvalg av hele styret. Styret fikk en velfortjent applaus for fullføringen av museet, som har ca. 670 gjenstander fordelt på 10 rom.

24. april var temaet tilAndreas Aase ved UIA«Hvorfor oppdaget ikke indianerne Torridal?».
88 kom på det møtet.

18. september fortalte Per Arvid Åsen om ballastplanter på Sørlandskysten. Det var 65 på dette møtet.
23. oktober
kom 115 for å høre Oscar Jebsen kåsere om farfaren
«Gründeren Oscar Jebsen».
27. november kom også 115. Det var julemøte med grøt og julekake. Jens Olai Justvik kåserte over temaet «Fra operasanger til prest».

Torridalskalenderen for 2020 solgte godt i 2019.

Torridal lokalhistoriske museum
Medlemmer av styret gjorde en stor innsats også i 2019. Men selv om museet er ferdig innredet, er det stadig noe å gjøre. Vi får inn ting som må registreres og plasseres. Museet er åpent hver mandag fra kl. 10 til 12 og to timer før temamøtene våre. Under skolemusikkens 1. mai-marked og i forbindelse med julegrantenninga 1. desember var det mange som besøkte museet. Vi har også hatt besøk av flere grupper av elever og tidligere elever på jubileumsfester og representanter fra Øvrebø Historielag, for å nevne noen. Det er registrert 360 besøkende i 2019. Omvisning har gått på omgang blant noen av styremedlemmene.

Intervju/minnesamlig på video av eldre torridøler

Laget kjøpte i 2019 et videokamera etter at Anders Benestvedt og Harald Odd Steen i januar var på et kurs om videointervju. Ett intervju ble gjort i fjor. Anders Benestvedt organiserer dette. Flere intervju er gjort og er planlagt i 2020.

Gamle filmer
Vi minner om at det ligger mange interessante filmer fra Torridal på YouTube. Man kan få lagt gamle filmer over på egen minnepinne mot et gebyr på 100 kr.

Gamle bilder
Vi får stadig inn bilder som blir skanna og registrert. Bildene blir etter hvert lagt ut på Agderbilder.no. Ca. 1700 av våre bilder ligger der. Bildene fra Torridal Historielag kan nå lastes ned uten vannmerker.

Historielaget på nett
Hjemmesiden torridalhistorielag.org administreres av sekretæren. Der kan du søke på og finne mye om Torridal og reportasjer fra tidligere møter. Facebooksiden tar Anders Benestvedt seg av. Siden har mer enn 600 følgere, og mange har innspill til gamle bilder som legges ut.

Torridalsposten

Torridal Historielag er en av seks eierorganisasjoner i Torridalsposten. Historielaget var i 2019 representert ved Svein Eriksen, som er styreleder. (Nora Stray er kasserer, og Harald Odd Steen er redaktør.)

Agder Historielag
Tomas A. Lie, Berit Omdal og Harald Odd Steen var utsendinger til årsmøtet i Agder Historielag på Byglandsfjord 27. april. På årsmøtet hadde vi en halvtimes presentasjon av laget vårt og museet vårt. I tidsskriftet egde nr. 1/2019, som Agder Historielag gir ut, var det en tresiders reportasje om oss.

Dugnadstimer
Det er vanskelig å tallfeste alle dugnadstimene som ble lagt ned av medlemmene i 2019, til kontorarbeid, møter, virksomhet på nettet, omvisninger og arbeid i museet. Det er snakk om opp imot 1000 timer.

Tilbud om å overta Strai Bedehus
Historielaget fikk i 2019 tilbud om å overta Strai Bedehus. Vi takket nei til dette, bl.a. pga. husets beskaffenhet.

Midler fra Torheimfondet
I desember 2019 fikk historielaget sammen med andre organisasjoner i Torridal tildelt midler fra Torheimfondet. Torridal Historielag fikk 150 000 kr, noe vi satte stor pris på.

Torridal 18.03.2020

Harald Odd Steen

sekr.

 

Torridal Historielag

Regnskap 2019       (NB! Hold smarttelefonen i breddeformat for å se regnskapet korrekt!)

Inntekter:                                                                     Utgifter:

Medlemskontingent            18.300,00                          Kalender - trykking          11.100,00

Kalendersalg                     19.882,50                           Kontormateriell                21.388,00

Bøker og hefter                     650,00                            Møter                                 33.845,00

Møter                                 47.699,23                          Museet                                 3.125,00

Momsrefusjon                     5.411,00                           Agder Historielag                    950,00 

Renter sparekonto                 346,61                           Lands- og Namnelag           2.679,00 

Renter brukskonto                   35,69                           Vest-Agdermuseet               1.100,00 

Øvrige inntekter                     250,00                           Torridalsposten 2 år           15.000,00

                                                                                     Forsikring                            3.263,00

                                                                                     Øvrige utgifter                     1.576,00           

Sum inntekter                    92.575,03                       Sum utgifter                        94.026,00

Årets driftsunderskudd          1.265,16

Gave fra Torheimfondet    150.000,00

Årets resultat                    148.549,03

Kapital 01.01.2020

Sparekonto                       122.935,44                        Brukskonto                        220.688,40

Sum bankinnskudd           343.623,84

Kassebeholdning                  3.984,00

Egenkapital                       347.607,84

 

Revidert av Unni Kruse den 5. februar 2020                          Kasserer Jo Ivar Buås