Årsmelding for 2020

Styret

Styret har siden sist årsmøte hatt denne sammensetningen: Tomas A. Lie, leder, Arne Brøvig, nestleder, Harald Odd Steen, sekretær, Ivar Buås, kasserer, Tor Breland, Svein Eriksen, Kjell Fossheim, Berit Omdal og Nora Stray.
Vara: Åse Margrethe Prestø,
Wenke Løvdal Moi og Ansgar Andreassen.
Styret har hatt seks styremøter i Torridalsstova.

I styremøtet 10.03. ble Kari Mestad utnevnt til æresmedlem. Kari Mestad var med i styret helt fra historielaget ble etablert i 1990 og leder fra 1996 til 2002.
Vi har hatt kontortid i Torridalsstova mandager kl. 10.00–12.00.

Valgkomité: Nils Johan Stølen, Anders Benestvedt, Ragnhild Aurebekk.

Revisor: Unni Kruse.

Medlemmer

Torridal Historielag hadde pr. 31.12.2020 104 betalende medlemmer og to æresmedlemmer.

Det var registrert 153 medlemmer. Det betyr at 49 ikke har betalt kontingent for 2020.

Møter

108 kom på møtet 12. februar. Temaet til daglig leder i Cultiva, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, var «Fra vannkraft til skaperkraft». Etter å ha gitt oss en grundig innføring i det finansielle grunnlaget for Cultiva, fortalte hun om den allsidige virksomheten til stiftelsen.

Så kom nedstengningen pga. korona og det ble ikke flere møter i 2020.

Årsmøtet ble avviklet på nettet, der medlemmene kunne lese årsmelding, regnskap og valgkomiteens innstilling. Ingen innvendinger var kommet innen fristen 1. juli, og styret anså da årsmøtesakene for godkjent.

Nytt temahefte
Den enkeltsaken som tok mest tid i 2020, var arbeidet med Temahefte nr. 8 – Gamle spor – bedrifter i Torridal. Lars Hollerud tok på seg å redigere alt stoffet historielaget hadde samlet i 2005. Han leverte et manus som ble utvidet i løpet av høsten. Både styret og redaksjonskomiteen, Tomas A. Lie, Arne Brøvig, Berit Omdal og Harald Odd Steen, pluss Anders Benestvedt, gjorde en formidabel innsats med å samle bilder, få på plass alle bedriftene som burde være med, føye til tekst og kvalitetssikre det hele. Så ble resultatet også bra; et hefte på 72 sider, inklusiv et tillegg om historielaget gjennom 30 år. Åtte bedrifter støttet prosjektet med 5000 kr hver og én med 2500 kr.

Torridalskalenderen for 2021 solgte godt også i 2020.

Torridal lokalhistoriske museum
Medlemmer av styret gjorde en stor dugnadsinnsats også i 2020. Taket over Høie-rommet trengte opprustning, det ble gjort som en kombinasjon av dugnad og innleid arbeid fra Øidna Bygg. Ellers ble det foretatt utvendig vask av huset og noe maling og en del opprydding innendørs. Vi fikk også i 2020 flere gjenstander, bl.a. en stor rosemalt kiste. 40 skrev seg inn i protokollen i 2020. Omvisning har gått på omgang blant styremedlemmer.

Videointervju av eldre torridøler
Disse ble intervjuet i 2020 (intervjuer i parentes): Otto Olsen (Knut Holt), Nils og Ragnhild Aurebekk (Lars Hollerud), Magne Wiik (Arne Brøvig), Olav Haukom (Jan Erik Augland), Sonja Lundevold (Knut Holt), Kate Mathiesen (Kirsti Mathiesen Hjemdahl), Per Audun Leland (Jan Erik Augland), Ingrid Evensen (Hilde Evensen); videoopptak og redigering: Anders Benestvedt. Solveig Johansen (intervju og opptak/redigering: Øystein og Egil Johansen). Anders Benestvedt samler intervjuene på minnepinner.

Tekniske hjelpemidler
Laget har anskaffet en nyere projektor og to trådløse hodemikrofoner med sender og koblinger til bruk på temamøter og som mikrofon ved videoopptak.

Gamle filmer
Vi minner om at det ligger mange interessante filmer fra Torridal på YouTube. Man kan få lagt gamle filmer over på egen minnepinne mot et gebyr på 100 kr.

Gamle bilder
Vi får stadig inn bilder som blir skanna og registrert. Bildene blir etter hvert lagt ut på Agderbilder.no. 1725 av våre bilder ligger der. Bildene fra Torridal Historielag kan lastes ned uten vannmerker.

Historielaget på nett
Hjemmesiden torridalhistorielag.org har vært administrert av sekretæren. Der kan du søke på og finne mye om Torridal og reportasjer fra tidligere møter. Facebooksiden tar Anders Benestvedt seg av. Siden har mer enn 600 følgere, og mange har innspill til gamle bilder som legges ut.

Torridalsposten

Torridal Historielag er en av seks eierorganisasjoner i Torridalsposten. Historielaget var i 2020 representert ved Svein Eriksen som styreleder og Anders Benestvedt som vara i styret og medlem av redaksjonen. (Nora Stray er kasserer og Harald Odd Steen er redaktør.)

Agder Historielag
Ansgar Andreassen var utsending til årsmøtet i Agder Historielag på Eikerapen 3. oktober.

Dugnadstimer
Det er vanskelig å tallfeste alle dugnadstimene som ble lagt ned av medlemmene i 2020, til kontorarbeid, møter, virksomhet på nettet, omvisninger og dugnad i museet og ikke minst arbeid med temaheftet. Det er mer enn 1000 timer.

Torridal 26.02.2021

Harald Odd Steen

sekr.

 

Regnskap for Torridal Historielag

Regnskap 2020

Inntekter:
Medlemskontingent..............     15.450,00
Bok- og kalendersalg.............     97.615,38
Grasrotandel fra Tipping.......     2.296,17
Møter....................................     6.491,25
Momskompensasjon ............     6.031,00
Renteinntekter......................     267,74

__________________________________
Sum inntekter.....................    128.151,54

Årets driftsunderskudd......         55.046,46

Utgifter:

Vedlikehold Museet..........          72.837,00
Utgifter bok/kalender……..           54.168,00
Kontormateriell........ ……..           30.257,00
Møter...............................          8.522,00
Kontingent/medlemskap….         5.110,00
Bankgebyrer...........…………               178,00
Netto til Torridalsposten…           7.950,00
IF forsikring.....................             3.256,00
Bårebukett Kåre Brøvig….                 920,00

__________________________________

Sum utgifter.............                183.198,00

 

Kapital 01.01.2021
Sparekonto...............................123.146,21
Brukskonto...............................167.128,17
Sum bankinnskudd...................290.274,38
Kassebeholdning......................... 2 .287,00
Egenkapital...............................292.561,38


Revidert av Unni Kruse den 20. januar 2021.......................................Kasserer Jo Ivar Buås

 

Valgkomiteens innstilling til årsmøtet 2021

Styret i Torridal Historielag består i dag av følgende medlemmer :

Tomas A. Lie - leder

Nora Stray                         Tor Breland

Kjell Fossheim                   Berit Omdal

Harald O. Steen                 Arne Brøvig

Ivar Buås                           Svein Eriksen

 

Leder Tomas A. Lie - på valg hvert år

Forslag fra valgkomiteen: Gjenvalg

Følgende styremedlemmer er på valg i år:

Navn Forslag fra valgkomiteen Valgresultat
Ivar Buås Gjenvalg  Gjenvalgt
Svein Eriksen Gjenvalg  Gjenvalgt
Harald O. Steen Ansgar Andreassen  Valgt

Vararepresentanter til styret på valg hvert år:

Åse M. Prestø                 Gjenvalg  Gjenvalgt  
Wenke Løvdal Moi Gjenvalg  Gjenvalgt
Ansgar Andreassen Ivar Breland  Valgt

Revisor:

Unni Kruse                 Gjenvalg  Gjenvalgt

Valgkomité

Nils Johan Stølen Gjenvalg  Gjenvalgt
Ragnhild Aurebekk Gjenvalg  Gjenvalgt
Anders Benestvedt Harald O. Steen  Valgt

 

Digitalt årsmøte

Vi kunne dessverre heller ikke i år arrangere vanlig årsmøte.

Regnskap, årsmelding og valgkomiteens innstilling ble lagt ut på hjemmesiden under fanen Årsmøte. Her og i annonse i Fædrelandsvennen ble det opplyst om at ev. merknader og forslag måtte meldes til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.m innen 25. mai.

Ved fristens utgang var det ikke kommet noen merknader. Vi anser derfor årsmelding, regnskap og valgkomiteens innstilling som vedtatt.