Hold av disse onsdagene våren 2020:

Onsdag 12. februar

Onsdag 18. mars

Onsdag 22. april

Program kommer etter hvert.

Alle møtene er i kirkekjelleren og begynner kl. 19.00.
Bevertning og utlodning.

Salg av Torridals-kalenderen 2020.

Museet er åpent fra kl. 17.00.

Alle er hjertelig velkommen!