Onsdag 18. september:
Per Arvid Åsen, Naturmuseum og botanisk hage: Ballastplanter på Sørlandet

Onsdag 23. oktober:
Oscar Jebsen: Gründeren Oscar Jebsen

27. november:
Jens Olai Justvik: Fra operasanger til prest  

Alle møtene er i kirkekjelleren og begynner kl. 19.00.
Bevertning, utlodning og opplesning.

Museet er åpent fra kl. 17.00.

Alle er hjertelig velkommen!