Videosamtaler med torridøler

Trykk på lenkene, så får du se intervjuene på YouTube!

Reidar Omdal 
https://youtu.be/gLBj_I2a75Q

Torfrid Nordal, f. Augland  https://www.youtube.com/watch?v=5mY4SgbaYpM  

Otto Olsen https://www.youtube.com/watch?v=5BK3J29daOA 

Magne Wiik https://www.youtube.com/watch?v=brYWmNL7r3E&t=22s

Olav Haukom https://www.youtube.com/watch?v=Pee4JspUZrg

Audun Leland https://www.youtube.com/watch?v=6dLLM79Sd5k

Solveig Johansen https://www.youtube.com/watch?v=yRMXecQrDkI

Kathe Mathiesen https://www.youtube.com/watch?v=i6mgWfJzqeI&t=53s

Sonja Lundevold https://youtu.be/YNH5DKqak6w

Ingrid Evensen  https://youtu.be/LzUTV5Rten4

(23) Nils og Ragnhild Aurebekk i samtale med Lars Hollerud i 2020. - YouTube

Disse intervjuene er tilgjengelige på minnepinner i historielaget:

 • Inger Hollerud*
 • Martha Einstabland*, 1989, intervjuet av Ingrid Johnsen og Geir Bakken 
 • Arne Augland*, 1991
 • Gudrun Aurebekk*, 1991
 • Olav Benestvedt*, 1991
 • Astrid Lie*, 2000
 • Per Audun Leland*, 2000, om tyskerleiren på Hommeren
 • Gunnar Berg*, 2012
 • Sonja Lundevold, 2019, intervjuet av Knut Holt
 • Otto Olsen, 2020, intervjuet av Knut Holt
 • Magne Wiik, 2020, intervjuet av Arne Brøvig
 • Nils og Ragnhild Aurebekk, 2020, intervjuet av Lars Hollerud
 • Olav Haukom, 2020, intervjuet av Jan Erik Augland
 • Per Audun Leland, 2020, intervjuet av Jan Erik Augland
 • Kathe Mathiesen, 2020, intervjuet av Kirsti Marhiesen Hjemdahl
 • Ingrid Evensen, 2020, intervjuet av Hilde Evensen
 • Solveig Johansen, 2020, intervjuet av Egil Johansen
 • Reidar Omdal, 2021, intervjuet av Knut Holt
 • Torfrid Nordal, 2022, intervjuet av Ansgar Andreassen

*Finnes ikke på YouTube.

Opptak og redigering 2019–2023: Anders Benestvedt.
Eldre filmer: Opptak og redigering ved Inge Augland

*************************************************************

Magne Wiik – en samtale i 2020

Magne Wiik

 

En samtale mellom Magne Wiik (90 år)  og Arne Brøvig 25. februar 2020. Magne forteller om barneår og oppvekst før, under og etter krigen. Spennende og varierte yrkesvalg. Vonde og tragiske hendelser i familien. Mange hobbyer og interesser i livet.

Se samtalen her!

 

Solveig Johansen – kjent og kjær 100-åring

hjs Solveig 100 år

25. november 2021 fylte Solveig Johansen 100 år. For torridøler flest forbinder vi henne først og fremst med Augland Landhandel. Da hun giftet seg med Bjarne i 1947, kjøpte de Augland Landhandel og drev den til 1961, da de flyttet butikken til Hommeren og holdt på der til 1986.

Torridal Historielag har fått tillatelse til å publisere en videosamtale som sønnene Egil og Øystein laget med henne for et år siden. Med velvalgte ord forteller Solveig Johansen i denne filmen om en trygg oppvekst på gården Stoveland i Søre Herefoss. Hun forteller også om triste hverdagshendelser da tyskerne inntok bygda. Motstandsarbeidet kom til å prege familie og venner i Herefoss. På en stillferdig måte sier hun at vi aldri må glemme krigen – det kan bli krig igjen …

Hun gir oss levende beskrivelser av morsomme, spennende og slitsomme dager på butikken på Augland, med bl.a. varelevering på motorsykkel. I den nye butikken på Hommeren var de framtidsrettet og innførte selvbetjening. Med et smil forteller hun om kunder som slett ikke satte pris på denne nymotens måte å handle på.

Begeistret forteller hun om livet med sang og musikk i hjemmet, på bedehuset og etter hvert i den nye kirka. Dette har vært til stor glede for mange i Torridal. Solveig Johansen er kjent og kjær i bygda vår, men ikke fordi hun har fremhevet seg selv. Tvert imot; omsorg for andre har alltid vært viktig for henne.

Solveig har bodd på Straitunet omsorgssenter de siste to årene, og da hun fylte hundre, stelte de ansatte der til fest. Noen av de yngre i familien spiller i Kristiansand Symfoniorkester, og de dannet en liten gruppe som toppet festen med en minikonsert. Dagen ble avsluttet med høytidelig og hyggelig besøk av ordføreren.

I videosamtalen får vi se mange av hennes private bilder som vil vekke gode minner fra Torridal.

Torridal Historielag gratulerer på etterskudd med de 100 år.

Anders Benestvedt

Se samtalen her! 

 

 Kathe Mathiesen
Kathe Mathiesen, fotografert av Tor Breland
på møtet i historielaget 10. november 2021.

Interessant samtale med Kathe Mathiesen, som fylte102 år 16. februar 2022

 

Kathe vokste opp i Kristiansand og kom til Mosby da hun giftet seg med sin Reidar i 1941. De bodde i ni år på gamle Torheim sammen med syv andre familier før de bygde hus på Tutlamoen.

I 2020 hadde Kathes barnebarn, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, en interessant og spennende samtale med Kathe. Dette ble filmet av historielaget. Kathe forteller med stort engasjement om sin barndom i byen og sitt aktive liv på Mosby. Der var hun og Reidar sterkt engasjert i bl.a. skolemusikken og idretten i bygda vår. Mange vil nok nikke smilende og gjenkjennende til mange av de hendelsene hun forteller om. Med velvalgte ord uttrykker hun også skuffelse over hvor lite oppmerksomhet og takk jernbanefolk har fått for den store innsatsen de gjorde i motstandsarbeidet under krigen. Vi får også se en rekke bilder fra Kathes rikholdige bildesamling.

Anders Benestvedt

Lenke til videointervjuet: https://www.youtube.com/watch?v=i6mgWfJzqeI

 

Historielaget har sju gamle filmer på YouTube:

 

Laxefiske i Torridalsåna er en av Inge Auglands mange verdifulle filmer. Den forteller om fisket i Otra fra gullalderen i 1880-årene og den tiltakende forurensing og laksedød på 1900-tallet. Vi blir også vitne til miljøtiltakene i 1990-årene som har gitt oss rein elv med laksen som har vendt tilbake. Hvordan et notkast skulle foregå, får vi høre av Borghild Hagen Moen, og vi får se et notkast på den gamle måten. Se den her!

 

laxefiske
Torridalsbåten ble brukt til dette notkastet.

 

laxefiske1hjs
Nota dras i land.

 

laxefiske4
15-årige Eivind Endresen fra Sødal tok denne 9,1 kg tunge laksen på sluk i 1997.

 

SKOLESTART
Historielaget har lagt ut en film fra et skoleprosjekt om besteforeldre i skolen i Torridal og Vennesla på 80-tallet. Vi vet ikke helt nøyaktig når den ble laget, men det er nok mange som kjenner seg igjen og kan tidfeste filmen. Noen vil synes det er et glansbilde av en skolehverdag , men det vil vekke minner fra en tid som er forbi. 
Søk på Torridal Historielag på YouTube eller trykk her!

Høie fabrikker gjennom 150 år er en grundig og flott film laget av Inge Augland i 2006.

Se den her!

Høiefilmen hjs

 

I 1986 arrangerte idrettslaget et kostymerenn på Strai. Filmen heter

SKIFESTIDAL (ikke trykkfeil).

Se den her!

Skifestidal400

 

 

Filmen er Med Dampbaaden Rap gir et interessant historisk tilbakeblikk.
Vi blir med Rap og en annen dampbåt opp Otra helt til Kvarstein.

Se den her!

 

Historielaget årsmøte Rap 1hjs
Her er dampbåten Rap like nedenfor Straisbommen ved Ia.

 

Torridal Tweed ble laget i forbindelse med kulturminneutstillingen i 1990. Annemor Sundbø presenterer bedriften Torridal Tweed og tekstiler i landsdelen vår i et historisk perspektiv.

Se den her!

 

Mosby skole 1990 har vi kalt filmen fra et arrangement på folkeminneutstillinga på Straitunet i 1990, da Mosby skole sto for programmet. Se filmen her!

 

 

Mange filmer fra Torridal på YouTube!

Dersom du søker på Torridal på YouTube, vil du se at det er mange interessante nyere og eldre filmer der.

En av dem er Kalking av Homevann i 1997. Se den her!

 

Eller hvis du heller foretrekker en forrykende kriminalfilm, se Otrabredden Filmteams RANET!

 

Gamle filmer som er digitalisert og er tilgjengelige i historielaget

Torridal blir til + jernalderen
Torridal blir til ‒ Hvordan fjellene i Torridal ble til          1 t 42 min
Torridal blir til ‒ Isen trekker seg tilbake                          1 t 43 min
Torridal blir til ‒ Utvikling av vegetasjonen                     1 t 27 min
Torridal blir til ‒ Ekskursjoner                                          1 t 36 min
Jernaldersamfunnet på Augland ‒ råfilm levert sist          1 t 56 min
Jernaldersamfunnet på Augland a                                          55 min
Jernaldersamfunnet på Augland b                                    1 t 06 min

Folkeminneutstillingen
Folkeminneutstillingen i 1990                                               26
Tusenårsilden 1999                                                                15

Krig og fred
Krigen i Torridal ‒ Kåre Brøvig                                       1 t 43 min
Kristiansand i krig og fred                                                1 t 21 min

Samtale med folk i Torridal
En prat med Arne Augland                                                    32
En prat med Astrid Lie                                                           28
En prat med Gudrun Aurebekk                                              52
En prat med Olav Benestvedt                                                16
Inger Hollerud ‒ Ingrid Johnsen ‒ Geir Bakken              2 t 53 min

Det religiøse livet ‒ Kirken
Det religiøse liv ‒ Inger Hollerud                                          50 min
Torridal kirke ‒ ide og virkelighet 1978                                43 min
Torridal kirke forts. (slutten av filmen)                                 04 min

Skolen
Mosby skole ‒ arr. Folkeminneutst. Straitunet 1990             33 min
Ytre Torridal skole ‒ temakveld                                            32 min
              
Torridalselva
Laxefiske i Torridalsåna 2001                                                23 min
Med dampbåten RAP                                                             07 min

Ymse
OH åpning ‒ lokale bånsuller ‒ Torridal Janitsjar 1990    1 t 07 min
Otrabreddens Filmteam                                                      1 t 21 min
Seniorringen i BUL besøker Straitunet 1999                          36 min
Skifestidal 1986                                                                       19 min
Torridal Tweed 1990                                                               49 min

Se hvilke filmer som ligger på YouTube!


Ønsker du noen av disse filmene, kan du få dem på medbrakt minnepinne for 100 kr.

 

Etterlysning

Historielaget etterlyser en film om jakt og fiske i Torridal som ble tatt opp på Folkeminneutstillingen på Straitunet våren 1990. Er det noen som har opplysninger om denne ‒ eller har en kopi, så kontakt historielaget v/Thomas Lie 982 81 620 eller Arne Brøvig 911 38 594.