Historielaget har til nå lastet opp sju gamle filmer på YouTube:

 

Laxefiske i Torridalsåna er en av Inge Auglands mange verdifulle filmer. Den forteller om fisket i Otra fra gullalderen i 1880-årene og den tiltakende forurensing og laksedød på 1900-tallet. Vi blir også vitne til miljøtiltakene i 1990-årene som har gitt oss rein elv med laksen som har vendt tilbake. Hvordan et notkast skulle foregå, får vi høre av Borghild Hagen Moen, og vi får se et notkast på den gamle måten. Se den her!

 

laxefiske
Torridalsbåten ble brukt til dette notkastet.

 

laxefiske1hjs
Nota dras i land.

 

laxefiske4
15-årige Eivind Endresen fra Sødal tok denne 9,1 kg tunge laksen på sluk i 1997.

 

SKOLESTART
Historielaget har lagt ut en film fra et skoleprosjekt om besteforeldre i skolen i Torridal og Vennesla på 80-tallet. Vi vet ikke helt nøyaktig når den ble laget, men det er nok mange som kjenner seg igjen og kan tidfeste filmen. Noen vil synes det er et glansbilde av en skolehverdag , men det vil vekke minner fra en tid som er forbi. 
Søk på Torridal Historielag på YouTube eller trykk her!

Høie fabrikker gjennom 150 år er en grundig og flott film laget av Inge Augland i 2006.

Se den her!

Høiefilmen hjs

 

I 1986 arrangerte idrettslaget et kostymerenn på Strai. Filmen heter

SKIFESTIDAL (ikke trykkfeil).

Se den her!

Skifestidal400

 

 

Filmen er Med Dampbaaden Rap gir et interessant historisk tilbakeblikk.
Vi blir med Rap og en annen dampbåt opp Otra helt til Kvarstein.

Se den her!

 

Historielaget årsmøte Rap 1hjs
Her er dampbåten Rap like nedenfor Straisbommen ved Ia.

 

Torridal Tweed ble laget i forbindelse med kulturminneutstillingen i 1990. Annemor Sundbø presenterer bedriften Torridal Tweed og tekstiler i landsdelen vår i et historisk perspektiv.

Se den her!

 

Mosby skole 1990 har vi kalt filmen fra et arrangement på folkeminneutstillinga på Straitunet i 1990, da Mosby skole sto for programmet. Se filmen her!

 

 

Mange filmer fra Torridal på YouTube!

Dersom du søker på Torridal på YouTube, vil du se at det er mange interessante nyere og eldre filmer der.

En av dem er Kalking av Homevann i 1997. Se den her!

 

Eller hvis du heller foretrekker en forrykende kriminalfilm, se Otrabredden Filmteams RANET!

 

Gamle filmer som er digitalisert og er tilgjengelige i historielaget

Torridal blir til + jernalderen
Torridal blir til ‒ Hvordan fjellene i Torridal ble til          1 t 42 min
Torridal blir til ‒ Isen trekker seg tilbake                          1 t 43 min
Torridal blir til ‒ Utvikling av vegetasjonen                     1 t 27 min
Torridal blir til ‒ Ekskursjoner                                          1 t 36 min
Jernaldersamfunnet på Augland ‒ råfilm levert sist          1 t 56 min
Jernaldersamfunnet på Augland a                                          55 min
Jernaldersamfunnet på Augland b                                    1 t 06 min

Folkeminneutstillingen
Folkeminneutstillingen i 1990                                               26
Tusenårsilden 1999                                                                15

Krig og fred
Krigen i Torridal ‒ Kåre Brøvig                                       1 t 43 min
Kristiansand i krig og fred                                                1 t 21 min

Samtale med folk i Torridal
En prat med Arne Augland                                                    32
En prat med Astrid Lie                                                           28
En prat med Gudrun Aurebekk                                              52
En prat med Olav Benestvedt                                                16
Inger Hollerud ‒ Ingrid Johnsen ‒ Geir Bakken              2 t 53 min

Det religiøse livet ‒ Kirken
Det religiøse liv ‒ Inger Hollerud                                          50 min
Torridal kirke ‒ ide og virkelighet 1978                                43 min
Torridal kirke forts. (slutten av filmen)                                 04 min

Skolen
Mosby skole ‒ arr. Folkeminneutst. Straitunet 1990             33 min
Ytre Torridal skole ‒ temakveld                                            32 min
              
Torridalselva
Laxefiske i Torridalsåna 2001                                                23 min
Med dampbåten RAP                                                             07 min

Ymse
OH åpning ‒ lokale bånsuller ‒ Torridal Janitsjar 1990    1 t 07 min
Otrabreddens Filmteam                                                      1 t 21 min
Seniorringen i BUL besøker Straitunet 1999                          36 min
Skifestival 1986                                                                       19 min
Torridal Tweed 1990                                                               49 min

Se hvilke filmer som ligger på YouTube!


Ønsker du noen av disse filmene, kan du få dem på medbrakt minnepinne for 100 kr.

 

Etterlysning

Historielaget etterlyser en film om jakt og fiske i Torridal som ble tatt opp på Folkeminneutstillingen på Straitunet våren 1990. Er det noen som har opplysninger om denne ‒ eller har en kopi, så kontakt historielaget v/Thomas Lie 982 81 620 eller Arne Brøvig 911 38 594.