Husk: Du kan se 1700 gamle bilder fra Torridal på agderbilder!

 

Her presenterer vi noen utvalgte

 

traktor første

Dette skal være av den første traktoren i Torridal, en David Brown 1948-modell. Eieren av traktoren var Edvard Stray, og på bildet sitter datteren Siri ‒ 3 år. Legg merke til den store reklameplakaten på uthusveggen hos Karen Elisabeth Stray / Gro og Tore Steinar Eieland. Reklamen vakte oppsikt, og meningene var delte. 

 

Under opprydding på Mosby oppvekstsenter i vår fant vi bl.a. disse to bildene:

2018 Kvarstein Bru bygg9394 1 hjs

Dette bildet er fra byggingen av Kvarstein bro i 1893/94.

 

2018 Høiekolonial hjs

Her ser vi Høie kolonial i Høiekleivene. Bygget nedenfor er det såkalte Solvang. Det var et digert beboelseshus, bygd av Høie Fabrikker.

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

Ungene på Langemyr

Ungene på Langemyr

Dette bildet viste vi på møtet 14. mars. Reidun Bue (bakerst) kjente seg igjen på bildet og kunne opplyse om hvem de andre var:

fra v.: Tor Helge Torsen, Torgny Bue (med hans kanin) og Syvert Ravnevand. Fotograf: Øistein Bue.

 

Torkel Monan i svevet 1964

Monan i svevet 1964

 

Bildet av Torridals store skihopper Torkel Monan er fra Drangedal i 1964. Torkel døde dessverre i 2017, men mange har nok gode ski-minner om ham. Det er hyggelig hvis noen har kommentarer. Bildet i historielagets bildearkiv er fra idrettslagets jubileumsbok.
Anders Benestvedt

 

Høllen på Mosby: 

 Høllen gml

 

Historielaget har fått dette flotte bildet fra Nils Gunder Holberg. Han spør om noen har kommentarer til bildet. Bildet er fra Høllen på Mosby. Tjønna er betydelig større og går vel helt over til Døbelen ‒ kan det stemme? spør Anders Benestvedt på Facebook.

Bl.a. skriver Dagfin Skårdal at han husker at elva stod 0,50‒0,60 cm over bakken i underganga under jernbanen med Sundby sitt hus i Høllen. ‒ Hele veien var nesten dekt av vann utover mot Syvert Messel sitt hus i den tida. Vi syklet att fram på veien der den gang i vannet og tøffa oss. Det må være mellom 1955 og 1960 at Otra gikk over sine bredder, hadde vel forbindelse med dammen i Vennesla om våren for å ta imot snøsmelting

Ragna Aas-Lyngby husker godt da Otra gikk over sine bredder, og at Torunn P. Askedal måtte bruke båt for å komme til skolen. ‒ Utrolig spennende.

Åse M. Prestø: ‒ Vårt hus ligger helt til høyre bak nå Erling Sandø. Var det flom, rant elva mellom disse og Bernt i Høllen sitt (det helt foran). Den første flommen jeg opplevde, var i begynnelsen av 50-åra. Da var Prestø/Sandø på ei lita øy.

På Facebook-sida vår kan du se alle kommentarene i sin helhet.

 

Mosby Postkort før 1917

 

Dette gamle postkortet fra Øvre Mosby har vi fått låne av Aud Jorunn B. Aaas. Det står ikke noe årstall på kortet, bare «De Forenede Fotografer Kongensgd. 14 Kristiansand S.» på baksiden.

Reidar Omdal og Knut Holt har gitt følgende verdifulle kommentarer:
Bildet er tatt fra veien opp til Tutlamoen, en kan si at krysset Venneslaveien/Ravnåsveien/Gjelsmoveien går inn der. Da ligger dette området syd for disse veiene. Gården i front tilhørte Johan og Sophie Johansson. (Denne gården er revet.) Bak trærne til høyre for denne låven kan skimtes en gavl, dette huset tilhørte Astrid og Eivind Løyning, det er revet og her er bl.a. bygd rekkehus. Huset ved Venneslaveien eide Eskil og Gunhild Fritzmann, i huset tett inntil bodde Syvert og Bertha Olsen. Huset rett over veien var Einar og Anna Larsens. Neste gård på vestsida av Venneslaveien arvet Torfinn Hægeland av sine foreldre, Gunstein og Berthe Hægeland. Denne er revet, og på eiendommen bor datter Bjørg, gift med Kjell Lian. Neste eiendom var Molly og Godtfred Mosbys. Nå bor enka etter sønnen Ole Gunstein, Ingebjørg, og deres sønn, Gunvald her. Bildet må være tatt før 1917, siden Torheim ikke er med på bildet, og det ble bygd ca. 1917.

 

Straiskleiva 35 i 1916:

Straiskleiva 35 hjs

 

Fotoet av dette maleriet har vi fått av Andreas M. Hildershavn. Han skriver: «Foreldrene mine bor i gamle Daasvanns hus (som mange kaller det), rettere sagt Straiskleiva 35 rett ved Kartevoll … Maleriet er signert Ed Adams, men hans fulle navn var vel Eduard (eller Eduoard) Adams. Han var fransk maler og malte mye på bestilling fra den franske marinen. Så det var mest skipsmalerier han malte. Han levde fra 1847 til 1929.»

Forsvarsverker 

Forvarslinjer Mosby

 

Historielaget har fått en interessant henvendelse fra Tormod Christensen. Han håper noen kan hjelpe med opplysninger om krigsminner i Torridal.
Tormod Christensen skriver :

«Saken gjelder kartlegging av enkelte krigsminner, noen er trolig helt fjernet i dag.
1. Omfanget av brakker rundt Mosby stasjon. Kjenner til den tyske bruken av Mosby skole.
2. En mulig forsvarslinje sør for Hommeren. Har vært i kontakt med Martinius Stray, men han hadde ingen kjennskap til anlegg i området.
3. Forsvarsinstallasjoner og et forsyningslager ved Nedre Strai. Muligens har lageret vært plassert omtrent der hvor Bunnpris ligger i dag.

Er takknemlig for enhver informasjon om disse tre lokalitetene.»

 

Forvarslinjer sør for Hommeren

 

Forvarslinjer Nedre Strai