logo 45

 

Torridal Historielag
postboks 5441,
4671 Kristiansand

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Vi har for tida ca. 168 medlemmer og to æresmedlemmer. Er du ikke medlem? Det koster bare 150 kr i året! Kto.nr.: 3000.23.39818
Vi har seks møter i året. Møtene er svært godt besøkt, mellom 70 og 100. Møtene er i kirkekjelleren (Torridal kirke, Hommeren 2).

Kontortid i Torridalsstova (utenom sommerferien): mandager kl. 10.00-12.00

 

Du kan lese en kortutgave om historielaget her.

 

 

torridalsstova dugnad 3
Det nyinnredete kontoret er blitt lyst og trivelig.

 

torridalsstova ny
Torridalsstova, som nå huser Torridal lokalhistoriske museum.

I april 2017 fikk vi leie Torridalsstova av Kristiansand Eiendom. Siden da har det vært hektisk dugnadsvirksomhet med innredning av kontor og lokaler til Torridal lokalhistoriske museum. Høsten 2018 er museet ferdig innredet.


Du er velkommen til å se deg rundt i museet mandager mellom kl. 10 og 12 (utenom sommerferien) og fra kl. 17 til 19 før møtene i historielaget, neste gang 18. september.

Husk at vi har også åpen kveld tirsdag 14. mai kl. 18-21.

 

Se bilder fra museet her

 

(Hvordan det så ut i kjelleren til den gamle skolen til desember 2014, vises her)

 

Styret 2018

Tomas A. Lie, leder, Arne Brøvig, nestleder, Harald O. Steen, sekretær, Ivar Buås, kasserer, Kari Mestad, Kjell Fossheim, Berit Omdal, Tor Breland og Svein Eriksen. Vara: Åse Margrethe Prestø, Wenke Løvdal Moi og Nora Stray.


 

logo 45

Logoen vår
I 1993 tok historielaget i bruk logoen, som er tegna av Bjørn Aurebekk etter ei barneregle fra Torridal:

Reven sidde på Skråstaheia og gaule
då ser han småbonnan på Torridalsåna
på stompemolan dei maule.

Kari Mestad har funnet resten av regla i Øvrebøboka:

"Bonn, bonn, kom hit te mæg
så ska de få så god ei jul."

"Å, nei dæ tore me inkje
så bide du okke i lille fod
så kjeme me inkje te mamma meir."

Skråstad-heia var ikke å spøke med. I 1790 skøyt Kristen Prestøya tre bjørner i skogen. I gammel folkediktning er det bevart en annen versjon av regla, med ulven i stedet for reven:

Ulven sidde på Skråstadheia og gøule
då ser han bonnan på Torridalsåna
på stompe-molan å møule

 

Historikk

Det var i kjølvannet av en stor bygdeutstilling på Straitunet pleiehjem mars/april 1990 at historielaget ble stiftet. Velforeninger i Torridal hadde fått til denne utstillingen som viste funn fra folkevandringstiden, bilder fra jakt og fiske, gårdshistorie og skolens historie. Krigsminner fra Torridal manglet heller ikke. På initiativ av Ingrid Berglund Johnsen ble så historielaget stiftet på Torheim 17. oktober 1990. 50 tegnet seg som medlemmer samme kvelden. Ingrid Berglund Johnsen ble valgt til formann og Kåre Brøvig til sekretær.

 

Omoss temahefterOmoss komper h220Omoss hjemmestyrkene h220

 

Hva vi har utrettet til nå
Historielaget har gitt ut sju temahefter, ei diktsamling av Aase Strai og et kulturkart over området langs Auglandsbekken, illustrert av Bjørn Aurebekk og med støtte av Midt-Agder Friluftsråd og Kulturkontoret i Kristiansand. Temaheftene kan du kjøpe på møtene våre eller på kontoret. Kulturkartet er gratis. Se mer om temaheftene m.m. her!

 

V Straisbekken

I vårt temahefte fra 2016, Vandringer langs Straisbekken, tar Kåre Brøvig oss med i et variert natur- og kulturlandskap, med skildringer av gårdsdrift og virksomheter som var avhengige av dette vassdraget. Heftet inneholder en interessant sagbrukshistorie og et detaljert kart over området. Forsida er tegnet av Bjørn Aurebekk. Bakerst i heftet forteller historielaget om restaureringa av Linebua. Heftet er utgitt med støtte av Midt-Agder Friluftsråd.

 

Torridalskalenderen med gamle bilder fra bygda er blitt svært populær.

  Torridalskalenderen 2018

 

I 1990 til 1992 foretok Torridal Historielag registrering av torridalsdrakta og intervju av personer som husket drakta i bruk.

Les mer om torridalsdrakta her!

 

torridalsdrakta
Torridalsdrakta var fargerik. Her vises ryggen av en silkejakke. (Eier: Steinar Holskog)

 

I 1995 satte historielaget opp ei tavle på Rypestøl til minne om våpen og sabotasjemateriell som ble lagret her under krigen.

Krigsminne Rypestøl 1

Ved Helleren på Rypestøl gård ble det i krigsåret 1944
lagret våpen og sabotasjemateriell som var kommet med
flyslipp til Åseral. Kåre og Ove Rypestøl tok imot og lagret utstyret.
Kaptein Jens Ropstad og løytnant Arthur Fosse som var
kommet fra England, var her og lærte opp utvalgte folk.

Ropstad ble senere utnevnt til oberstløytnant og sjef for
Agder Heimevernsdistrikt.

Lageret ble funnet av tyskerne 14. nov. 1944, og menn på
Ytre Strai, Langemyr og Rypestøl ble tatt som gisler.
Ove og Kåre Rypestøl satt arrestert til krigens slutt i 1945.

(Se Oddernes bygdebok side 557.)

 

Krigsminne Rypestøl 2

Les mer her! 

 

Gammel bosetting 

omoss pottemakertavla 
Tavla på Pottemakersletta. Bildet ble tatt på museets dag 9. juni 2013. Foto: H.O. Steen.

 

Torridal kan vise til radiologisk bekreftelse på bosetting helt tilbake til folkevandringstiden, dvs. de nærmeste århundrene etter Kristi fødsel. Ved utgravninger foretatt av historisk museum i 1974–76 ble det funnet et større pottemakeri av «uvanlige dimensjoner». 

I 2005 satte historielaget opp ei informasjonstavle som gir et godt bilde av den store pottemakerlandsbyen på Augland. Tavla er plassert på Pottemakersletta, ved krysset Kuliaveien / rv. 9 - Setesdalsveien.

 

Auglandsbekken bru
Fra naturlosturen langs Auglandsbekken 2009. Her ved den restaurerte Auglandskleiva bru.
T.v. Inge Augland og Lars Hollerud. Foto: H.O. Steen

 

I 2005 restaurerte vi den gamle steinhvelvbrua i Auglandsbekken fra rundt 1820. Her gikk den gamle Setesdalsveien. Høsten 2015 satte Svein Eriksen opp ei orienteringstavle med kulturkartet over Auglandsbekken her.

 

 

KartAuglabkk
Utsnitt av kulturkartet.

 

 

Auglb kulturkartfs


Kartet får du gratis i historielaget. Se hele kartet i reportasjen fra en guida tur langs Auglandsbekken her!

 

Høsten 2014 fullførte vi restaureringa av linebua med spillet.

Les mer her!

Linebua mai 2019 3xhj
Linebua sett fra Torridalsveien. Foto: H.O. Steen.

 

I juni 2015 sponset laget ei orienteringstavle på Torve, med bilder og tekst av Erling Sandø. Mer om Torve og den gamle dampskipsbrygga på denne sida.

Omoss Torve
Tavla på Torve. Foto: H.O. Steen.

 

Kvernsteinene er på plass i Ia

Historielaget Ia 2hjs400
Slik lå fire slipesteiner delvis gjemt i terrenget i mange år. Foto: Kåre Brøvig i 2012.


I mai 2017 ferdigstilte kommunen friområdet i Ia med hjelp av Arne Brøvig og Ivar Buås. De gamle slipesteinene som lå igjen fra det gamle tresliperiet, ble løftet opp på fundamenter støpt kostnadsfritt hos Contiga. Så nå kan en slå seg ned og nyte mat på turen her ved elvebredden.
Se flere bilder her!

 

Ia 9
31. mai 2017: Slipesteinene er på plass og området planeres.

Våren 2018 setter vi opp en infotavle her med denne plakaten.

 

kart ia
Til Ia kommer du via Sagebakken.

 

Gamle bilder
Det er de siste årene levert inn svært få gamle bilder, men tross det, mer enn 1600 bilder fra Torridal ligger på Agderbilder: agderbilder.vaf.no/fotoweb/

Gamle filmer
I 2017 har vi fått digitaliert 30 gamle filmer. Disse kan fås på minnepinne for en symbolsk betaling. Noen er lagt ut på YouTube, bl.a. filmen om Høie Fabrikker. gjennom 150 år. Se hva som ligger på YouTube.
Disse filmene har vi digitalisert.

 

Høiefilmen hjs

I 2002 begynte vi å samle inn gamle bilder fra hele Torridal. 1700 av lagets bilder ligger på http://agderbilder.vaf.no/fotoweb/

Dersom du logger deg inn der, kan du laste ned bilder til privat bruk. Fotograf og eier av bildet må oppgis ved bruk.

 

Torridalsposten - organ for Torridal og all verdens torridøler

omoss torridalsposten 

Torridal Historielag er en av eierorganisasjonene i Torridalsposten, som kommer ut med fem nr. i året.
Torridalsposten blir delt ut til alle husstandene i Torridal.
Bli gjerne støttemedlem for 300 kr i året!
Dersom du bor utabygds, får du den tilsendt for 450 kr i året.
Hjemmeside