Det har vært stor dugnadsaktivitet i Torridalsstova helt fra i fjor vår. Vi tar sikte på åpne

museet til høsten. Se bilder fra dugnaden i 2017.

 

Her er noen bilder fra 2018. 

Museet ny bestestua 3hjs
Bestua slik den blir.

 

museet ny orgel
Husorgelet er på plass.

 

museet nyspisetue
Ny spisestue har vi fått.

 

museet ny soverom 1
Nytt soverom.

 

museet ny kjøkkendetalj 2
Detalj fra kjøkkenet.

 

museet ny redskap 1 
Vi har fått plass til et eget redskapsrom.

 

museet ny verktøykasse hjs
Denne verktøykassa har tilhørt snekker og tømmermann Jacob Strai. Brukt ved byggingen av Ytre Torridal skole 1934.

 

museet ny redskap 3

 

museet ny redskap 4

 


museet ny sykkel

 

 

museet ny vaskbrett hjs
Vaskebrett. Stående: Vaskebrett 1920. Liggende: Hjemmelaget og tidlig utgave av arten. Gave fra Syvert Augland.

 

museet ny såmaskim hjs
Såmaskin laget av Gunvald Syvertsen Augland rundt 1890. Han lagde fem slike. Brukt til såing av kålrot og roer. Utlånt til historielaget av Gunvald Augland.

 

Høie Fabrikker

museet høie1hjs

Fra Høie Fabrikker-rommet. Det gedigne skrivebordet har vi fått av Oscar Jebsen.

 

museet høie2hjs
Her er Oscar Jebsen (bestefar til han vi fikk skrivebordet av). Bildet er fra boka Høie Fabrikker 1850-1950 av Olav Benestvedt og Sigurd Grieg.

 

 

Ting fra museet 2 hoie16    Ting fra museet 1 hoie16

 

Her viser Kjell Fossheim oss det gamle stemplingsuret fra Høie Fabrikker. Men som klokka viser, er han nok noe seint ute for første skift, som han husker startet kl. 06.00 da han var sommervikar der i ungdommen.

 

Her er noen ting som vi har fått de siste årene, og som ikke har vært utstilt tidligere:

 

Gammelt vannrør 

 

museet rør 1

I 1925 ble det lagt ned vannrør fra brønnen ved Jonsbergheia til Mosby skole, ca. 300 m. Dette vannrøret laget av trestaver bundet sammen med metallringer ble avdekket da det ble gravd ut til nye vannrør i området i våren 2015. Torridal lokalhistoriske museum har fått en meter av dette klenodiet. Knut Christian Moseid har skaffet til veie kopi av kontrakten om vannretten den gang.

 

museet rør 2

Kontrakt om vandret
Undertegnede gir herved øvre Torridal skole ret til anlegg av brønd samt nedlegning av rørledning på min eiendom uten nogen godtgjørelse. Om stedet for anlegget er jeg blit enig med arbeidskommiteen.
Jeg forbeholder meg ret til fra skolens vandledning at utta vand til eiendommen gårds nr. 27 bruks nr. 9 Gjelsmoen.
Skulde der indtrå forhold, hvor det vilde bli utilstrekkelig med vand både til skolen og nevnte eiendom, (til skolebruket medregnes også vand til skolebad) skal skolen ha forret til bruken av vandet således, at der til eiendommen Gjelsmoen intet vand må uttas, så lenge skolen trenger det hele.
Hvis det i fremtiden skulde vise sig at der i skolens brønd blir mer end tilstrekkelig vand både til skolen og nevnte eiendom, og der skulde bli spørsmål om at gi vandet også til andre, skal nevnte inskrenkning i vandretten til gårds nr. 27 bruks nr. 9 bortfalle.
Verdien av denne vandret settes til Kr. 500,–

Vedtat i arbeidsnevnden. Mosby 24 october 1925.
For arbeidsnevnden i vandanlegget Thorvald Høllen
For øvre Torridalskole, Kristen Heimdal,  formand

 

museet rør 3museet rør 4

 

Den aller siste gjenstanden vi har fått, er dette telefonstativet. Det ble laget hos Sundfør & Sandø i Høllen. Slike var i bruk på mange kontor, bl.a. på Høie Fabrikker og Snøgg. Kvitteringen viser at det kostet 3,20 kr å sende 2 kg fra Mosby til Risør i 1958 ‒ 1 kr med tog til Gjerstad og hele 2 kr og 20 øre med bilrute videre til Risør. Telefonstativet skulle til A/S Risør Tremassefabrikk.

 

museettlfstativhjs

 

Museet tlfstativ frakt

 

museet tdrakra h
Denne torridalsdrakta fra Høie Fabrikker har heller ikke vært utstilt i museet tidligere.

 

 

Her kan du se bilder fra museet da det holdt til i kjelleren på Ytre Torridal skole +

bilder fra museets dag i 2013.