Flott oppvekstsenter

Mosby oppvekstsenter 2021 Frank Dåstøl

 

21. september ble det nye oppvekstsenteret offisielt åpnet. Det er virkelig et praktbygg som vil vekke oppsikt langt utenfor landsdelen vår.

Her er en lenke til en film hvor elever og lærer Sigurd Schaathun viser skolens historie fra 1856 til i dag. Legg merke til at scener er tatt opp i skolemuseet vårt i Torridalsstova, og at det er brukt foto fra vårt bildearkiv. Anders Benestvedt har vært historisk konsulent for filmen.

hjsvideo skolehist mosby a1
Nina forteller om sin tippoldemor, og oldemor til lærer Monica Frenzel Gløersen.

 

hjsvideo skolehist mosby bcd

Les artikkelen «Enkelte begivenheter i Mosby skoles historie», som Anders Benestvedt skrev i Torridalsposten nr. 3/2021 (s. 24 og 25).

Se også bilder og reportasje fra åpningsdagen på hjemmesiden til Torridalsposten.

 

Mosby skole ca 1960hjs

Mosby skole 1960. Widerø Flyveselskap.

Våren 2019 ble Mosby skole revet. For mange av oss kan dette være en vemodig opplevelse. Mange minner knytter seg til tida da Søren Oftebro ringte inn til time på sin helt spesielle måte. Noen sitter kanskje inne med minner vi helst vil glemme, men det var en lykkelig tid under helt andre forhold enn i dag. Historielaget gleder seg over den nye skolen som vil gi Mosby en ny og spennende framtid. Historielaget takker samtidig for mange verdifulle museumsgjenstander som vi har fått fra skolen, og som nå er å finne i museet i Torridalsstova.

Vi har valgt å legge ut to bilder i denne anledningen. Det ene er et oversiktsbilde av skolen og husene rundt 1960. Det andre bildet er fra 1. klasse i 1955. Klasserommet var i kjelleretasjen i det gamle hovedbygget. Legg merke til at elevene er preget av stundens alvor der de sitter på de gamle skråpultene med blekkhus i høyre hjørne av bordplata. Disse elevene kunne feire 70 år i fjor.

Anders Benestvedt

Mosby skole 1 kl 1954hjs

1. kl. 1955
1. rekke fra venstre bakfra: Kjell Brynhildsen, Harald Andersen, Kristian Nilsen, Nils Johan Stølen
2. rekke bakfra: Leif Solås, Jonny Tveit, Helge Larsen, Anders Benestvedt, Kjell Øistein Johannesen, Toralf S. Løvdal 
3. rekke bakfra: Knut Holt, Anders Johnsen, Kåre Fritzman Nielsen, Johnny Wehus, Bernt Falkum
4. rekke bakfra: Anne Britt Larsen, Anne Marie Steffensen, Torhild Haus
5. rekke bakfra: Karin Fossen, Sonja Møller, Evy Gunsteinsen, Grete Breiland

 

Dette skrev Knut Holt i Torridalsposten nr. 3 – 2019:

 

Mosby skole rives 3x
Foto: Knut Holt.

 

Mosby skole rives

Floker av istykkerslått stein og plank, brungule grushauger, ruiner av murer, som stygge grimaser. En del av den ytre bygningen står der ennå, den har preget til en avrevet arm. Midt på plassen er det digre arret etter den gamle gymnastikksalen, Gud vet hvor mange år den har stått der. Gule anleggsmaskiner beveger seg som sultne dinosaurer. Støvet driver hvitt.

Jeg ser mot rivningen av Mosby skole. Jeg gikk der selv engang, jeg var en av de siste klassene som hadde syv-årig folkeskole. Jeg gikk i årene fra 1955 til 1962.

Når dette skrives, er arbeidet i full gang. Når det leses, er det sannsynligvis helt over.

Det er vemodig, like vemodig som enkelte begravelser kan være. Ah, tiden. Noe fortæres, andre ting spirer opp ‒ den evige syklus. Like fullt: Det er vemodig. Dypt vemodig.

 

mosby skole rives 1
Foto: Harald Odd Steen.

 

Nytt liv for barn og unge på Mosby

Det er vemodig for mange eldre at den gamle skolen nå er revet, men barn og unge vil få et flott nybygg fra januar 2021. Og utearealene blir store og gode, både for skolen og barnehagen. Det blir en 7’er bane med en lav type kunstgress med sandfyll. I tillegg planlegges det for delanlegg friidrett; kast, løpebaner og lengde.

Det blir også tatt naturvernhensyn. Høiebekken er en viktig gytebekk og har et rikt dyre- og planteliv. Gytebekken har nasjonal verdi. Høiebekken bevares som gyte- og oppvekstområde. Arealene på begge sider av Høiebekken reguleres til naturområde. Langs Høiebekken legges det til rette for en tursti, og nord for skolens utearealer, ned mot bekken, reguleres et areal som kan nyttes som akebakke.

Kilde: Mosby oppvekstsenter - detaljregulering - sluttbehandling, sak til By- og miljøutvalget 23.05.2019.
Dersom du vil studere hele planen, søk på Mosby oppvekstsenter under Politisk Agenda på kristiansand.kommune.no

 

mosby ny skole 1
Nybygget sett fra øst. Gymsal til venstre. Lysegrønt: uteområde for skolen, mørkegrønt: uteområde for barnehagen.
Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS.

 

Mosby ny skole 2
Plan for 2. etasje. Til høyre gymsal med tilstøtende amfi (går over to plan). Amtedal & Hansen Arkitektkontor AS.

 

Se reportasje fra åpningen av det nye oppvekstsenteret 21. september  2021.