Tekst og bilder: Harald O. Steen

 

På første møtet i høst ga Stein Christian Salvesen fra Stiftelsen Arkivet oss en interessant innføring i Nelson Mandelas liv og virke. Mandela satt fengslet i 27 år for sin kamp mot apartheidregimet i Sør-Afrika ‒ 18 av disse årene på den berykta Robben Island.

møtet 2017 09 20 b
Stein Christian Slavesen får vefortjente blomster 
for sitt foredrag om Nelson Mandela.

 

Stiftelsen Arkivet er offisiell samarbeidspartner med Robben Island Museum, de utveksler omvisere og har flere samarbeidsprosjekter. Tidligere Robben Island-fange Sipho Msomi var stasjonert på Arkivet i 2007. Han arbeidet blant annet som omviser. I 2004 besøkte erkebiskop Desmond Tutu, også han tidligere Robben Island-fange, Arkivet. Begge trakk paralleller mellom nazistenes tortur av fanger på Arkivet under krigen og forholdene for fangene på Robben Island.
         På øya måtte de politiske fangene utføre hardt arbeid i et kalkbrudd. De ble adskilt etter rase, svarte fanger fikk færre rasjoner og måtte gå i kortbukser for å vise at de sto lavere enn indere og fargede. Mandela fikk bare ett brev og ett besøk hver sjette måned. Brevene ble ofte forsinket og i tillegg gjort bortimot uleselige av sensuren.
         I 1985 tilbød president Botha å løslate Mandela på betingelse av at ANC ga opp den væpna kampen. Mandela avviste forslaget med forakt og sa: «Hvilken frihet er jeg tilbudt mens folkets organisasjon forblir forbudt? Kun frie menn kan forhandle. En fange kan ikke inngå avtaler.»
         2. februar 1990 fjerna president de Klerk forbudet mot ANC og andre antiapartheidorganisasjoner etter påtrykk fra blant andre FN ‒ og 11. februar ble Mandela løslatt. I Cape Town holdt han sin første offisielle tale på 27 år. Talen var prega av fred og forsoning. I 1991 ble han valgt til leder for ANC, og det ble innledet forhandlinger med regjeringen. I 1993 fikk president de Klerk og Nelson Mandela sammen Nobels fredspris.
          Mandela ble valgt til president i Sør-Afrikas første demokratiske valg 
i 1994. 5. desember 2013 døde han 95 år gammel. Nelson Mandela vil for alltid være et sterkt symbol på menneskeverd, menneskerettigheter og nasjonal og internasjonal forsoning.

møtet 2017 09 20 c
Som vanlig ivrig samtale i pausen.

 

møtet 2017 09 20 d
Reidar Omdal tilbyr de siste rundstykkene. 

 

møtet 2017 09 20 e
Kari Mestad leverer den siste gevinsten for kvelden.