Årsmelding for 2017

Styret

Styret har siden sist årsmøte hatt denne sammensetningen: Tomas A. Lie, leder, Arne Brøvig, nestleder, Harald Steen, sekretær, Ivar Buås, kasserer, Kari Mestad, Kjell Fossheim, Berit Omdal, Tor Breland og Svein Eriksen. Vara: Åse Margrethe Prestø, Wenke Løvdal Moi og Anne Britt Røinås.

Styret har hatt seks styremøter, i Kuliaveien og fra april av i Torridalsstova.
Valgkomité: Nils Johan Stølen, Anders Benestvedt, Ragnhild Aurebekk.
Revisor: Unni Kruse.

Vi har hatt kontortid tirsdager, og fra 18.09.2017 mandager, kl. 10–12.30.

Medlemmer

Torridal Historielag hadde pr. 31.12.2017 141 betalende medlemmer og to æresmedlemmer.

Møter
Vi hadde seks møter i kirkekjelleren i 2017. På temamøtene var det utlodning, allsang, opplesning og god mat. Kjøkkengjengen har bestått av Berit Omdal, Ragnhild Aurebekk, Åse Margrethe Prestø, Ellen Hansen, Astrid Nirisen, Berit Stray Lie, Synnøve Aurebekk, Wenke Løvdal Moi, Anne Britt Røinås og Svein Eriksen. Kari Mestad har ansvar for innkjøp av blomster og pynting av bordene. Ivar Buås kjøper inn gevinster. Torfrid Nordal er fast oppleser og Egil Hægeland pianist.

8. februar fortalte adm.dir. Leif Rune Grinde historien om Snøgg AS og demonstrerte forskjellig førstehjelpsutstyr for 79 torridøler.

15. mars. Det kom hele 85 på årsmøtet. Etter vanlige årsmøtesaker fortalte Steinar Endresen om digitalisering av filmer, og vi viste filmene Skifestidal og Dampbåten Rap.

19. april fortalte Harald Sødal historien om tre halvsøstre. 96 møtte fram.

20. september. På første møtet i høst ga Stein Christian Salvesen fra Stiftelsen Arkivet oss en innføring i Nelson Mandelas liv og virke.
18. oktober hørte 85 Ingrid Wisløff Jæger kåsere om «Bondekjerringer og bygdekvinner».
15. november satte vi rekord, 155 møtte opp i kirka for å høre mannskoret Gaasehud fortelle sin historie og gi oss av sitt varierte repertoar. Etter konserten serverte kjøkkengjengen under ledelse av Svein Eriksen grøt til en fullsatt kirkekjeller.

Torridals-kalenderen

Også dette året ga historielaget ut kalender med gamle bilder fra Torridal. Den er stadig like populær. Vi solgte 180 kalendere.

Torridalsstova og Torridal lokalhistoriske museum
I april fikk vi den gledelige meldingen fra Kristiansand Eiendom at historielaget får leie Torridalsstova. Straks flyttet vi alle gjenstandene fra lager i Kuliaveien og innredet nytt kontor. Siden har det gått med mange dugnadstimer til utvendig vedlikehold og planlegging og inndeling av rommene til museum. Huskomiteen består av Arne Brøvig, Svein Eriksen, Berit Omdal, Wenke Løvdal Moi og Kjell Fossheim. Arbeidet fortsetter i vår.

Gamle filmer

Anders Benestvedt har lagt flere gamle filmer fra Torridal ut på YouTube. Ellers kan man få lagt filmer over på egen minnepinne mot et gebyr på 100 kr.

Gamle bilder
Berit Omdal skanner og registrerer gamle bilder sammen med Kari Mestad på kontoret hver mandag. Bildene blir etter hvert lagt ut på Agderbilder.no, men vi har fått inn få foto de siste årene. Ved årsskiftet lå ca. 1700 av våre bilder der.

Torridal Historielag på nett
Hjemmesiden torridalhistorielag.org. administreres av Harald Steen. Facebooksiden tar Anders Benestvedt seg av. Siden har over 500 følgere!

Friområdet Ia
I mai fullførte kommunen opparbeidingen av friområdet Ia, etter at Arne Brøvig og Ivar Buås hadde lagt til rette for plassering av slipesteinene fra den gamle tremassefabrikken. Contiga (tidl. NorElement) støpte kostnadsfritt fundamentene til disse, og Mosby Transportforretning transporterte kostnadsfritt disse tunge elementene ned til Ia. Historielaget takker Contiga, Mosby Transportforretning ved Torgeir Rosseland og Kristiansand kommune ved parksjef Aase Margrethe Hørsdal og formann i parkvesenet, Tor Fredrik Akselsen, for at dette prosjektet kunne la seg realisere. Vi har fått lagd et informasjonsoppslag som skal plasseres på en infotavle der i vår.

Torridalsposten

Torridal Historielag er som kjent en av eierorganisasjonene i Torridalsposten, som kommer ut med fem nr. i året. Svein Eriksen representerer historielaget i styret, og er styreleder og redaktør. Harald Steen er redaksjonsmedarbeider og leverer stoff om historielaget. Torridalsposten har også egen hjemmeside, torridalsposten.blogspot.no.

Dugnadstimer
Det er vanskelig å tallfeste alle dugnadstimene som blir lagt ned av medlemmene, til kontorarbeid, møtevirksomhet og dugnad i året. Det er snakk om opp imot 1000 timer.

 

Torridal 14.03.2018

Harald Steen

sekr.