110 kom på møtet 24. oktober for å høre hvordan det ble kirke i Torridal

Dette var ledd i markeringen av at kirka er 40 år. Utenom de  vanlige historielagsbesøkende var kirka sterkt representert med bl.a sokneprest, biskop og domprost.

 

hjsIMG 6254

Lars Hollerud trakk de historiske linjene og ga oss interessante detaljer om hvordan det endelig ble kirke i bygda:

 

40 år, og mye mer
Av Lars Hollerud

Denne høsten feires det at 40 er gått siden kirken ble reist på Hommeren. Noen synes det er lenge siden 1978. Men det er atskillig lenger siden 1723, året da noen torridøler kjøpte selveste Oddernes kirke, en handel daværende biskop Christopher Nyrop gjorde unødig dyr.

Det var biskopen i Christiania som for snart 300 år siden anbefalte privatisering av kirker landet rundt. I 1723 sto ærverdige Oddernes kirke for tur. Den ble solgt for bare 300 riksdaler, siden det hørte så lite jord med. Men bygdefolket ville ha tilbake kirken sin.

I en artikkel min mor, Inger Hollerud, skrev i historielagets temahefte «Torridal ute og hjemme», fortelles det at torridølene Gunstein Skråstad og Jens Haus møtte på auksjon 4. oktober det året for å handle kirke. Men det ville også stiftsmanden og biskopen.

Sistnevnte fikk tilslaget på 350 riksdaler. Kort tid senere ville menigheten ha Oddernes kirke tilbake. Biskopen øynet god butikk, og lot bygget gå for 600 riksdaler, ifølge skjøtet som er datert 20. desember 1723.

Dermed var sognekirken igjen på allmuens hender, ikke minst takket være torridøler. Folk fra dalen viste seg å være de beste betalerne, kan hende fordi det hadde sin pris å la være. For den som nektet, skulle som straff nektes kiming fra kirkeklokka til sin egen begravelse. Framsiden av sogneprestens regnskapsbok ble i praksis en svarteliste. Fulle navn i full offentlighet.

Så til kirke i Torridal, en tanke mange tenkte lenge før den ble reist.

I april 1898 møttes fem menn for å forfatte en innbydelse til bidragsfond for oppførelse av en kirke på Mosby. Hvert bidrag ble satt til ti øre i uken. Men tanken fikk ikke gehør, og forsvant i glemselen sammen med tiøringene.

Først i 1959 dukket kirketanken fram igjen. Det skjedde ved at Erling Stray og hans familie ga tomt til kirke og kirkegård fra sin eiendom på Hommeren. Med solid flertall ble en plan vedtatt under et allmøte på Torheim samme år. 

Men komiteen med noen få menn og den mer tallrike kvinneforeningen hadde ikke bedre tid enn de trengte. En klausul i gavebrevet sa nemlig at kirkebygget måtte være påbegynt innen 20 år, ellers ville tomta bli tilbakeført til grunneieren.

møtet2018 10 24 kirketomta
Gudstjeneste på kirketomta. Sokneprest Sverre Olsen og Inger Hollerud.

 

Kvinneforeningen bidro med 120 000 kroner. En av damene vevde en messehagel, en annen filerte en alterduk. Også de yngste bidro. En barneforening solgte lodd for å medvirke til kirkens altersølv.

Og daværende Oddernes kommune satte av 6000 kroner til kirke i den nordlige utkanten.

Etter betydelig møtevirksomhet og papirarbeid kunne den fysiske jobben ta til i 1977. Den gikk atskillig raskere, takket være imponerende dugnadsarbeid fra alle mulige hold. Det illustreres tydelig ved følgende kommentar fra en av mange som lempet takstein: «Aldri vil det bli bannet, ledd og svettet mer fra denne kirka.»

Dermed var initiativtakernes ønske allerede oppfylt. At kirken skulle være et samlingspunkt på kryss og tvers i Torridal.

7. januar 1979 ble kirken innviet. På krakken satt domorganist Bjarne Sløgedal og spilte på orgelet pensjonert jernbanemann Jonas Hinna hadde bygget sammen med sin sønn Dagfinn. Kjøpmann Bjarne Johansen sang, som han alltid gjorde når noen spurte. Inger Hollerud leste sin egen prolog, fungerende biskop Arthur Thorbjørnsen talte, og ordfører Paul Otto Johnsen gratulerte. På innvielsesfesten fikk mange blomster, og sogneprest Sverre Olsen fikk hatt med krem. Han hadde lovet å spise hatten hvis torridølene fikk kirken ferdig innen fristen. Han spiste bare kremen.

Torridal kirke kostet 2,1 millioner kroner. 1,6 millioner gjennom et kommunalt, rentefritt lån, 0,5 millioner i innsamlede midler.

 

møtet 2018 10 24prestenspiserhatt
Kirsten Tellefsen og sokneprest Sverre Olsen på innvielsesfesten.
Presten hadde lovet å spise hatten. Han spiste bare kremen.

 

Vi fikk også se en film fra bygginga av kirka som Inge Augland laga i 1978. Anders Benestvedt hadde redigert den ned til 17 min.

Filmen kan du se på YouTube!

 

møtet101418 k40 8
Harald Båsland forteller om arbeidet i kirkekomiteen.

 

møtet101418 k40 7
Odd Jakobsen mintes mye fra den første tida med kirke i Torridal.

 

 

møtet101418 k40 3
Jon Terje Johnsen og Ingrid Berglund Johnsen.

 

møtet101418 k40 4
Leder i historielaget, Tomas Lie, i samtale med biskop Stein Reinertsen. På samme bord:
Diakonrådgiver Erling Jakobsen, Arne Brøvig og Jan Aanonsen.

 

møtet101418 k40 2
Reidar Omdal selger årer til Liv Turid og Geir Blesvik.

 

møtet101418 k40 5
Martinius Stray med en helt spesiell gevinst.

 

historielaget møtet biskop
Biskop Stein Reinertsen hilser historielaget.