110 kom på møtet 24. oktober for å høre hvordan det ble kirke i Torridal

Dette var ledd i markeringen av at kirka er 40 år. Utenom de  vanlige historielagsbesøkende var kirka sterkt representert med bl.a sokneprest, biskop og domprost.

Lars Hollerud trakk de historiske linjene og ga oss interessante detaljer om hvordan det endelig ble kirke i bygda. 

Du kan lese en forkortet utgave av foredraget i neste nr. av Torridalsposten.

 

hjsIMG 6254
Lars Hollerud på talerstolen.

 

Vi fikk også se en film fra bygginga av kirka som Inge Augland laga i 1978. Anders Benestvedt hadde redigert den ned til 17 min.
Filmen kan du se på YouTube!

 

møtet101418 k40 8
Harald Båsland forteller om arbeidet i kirkekomiteen.

 

møtet101418 k40 7
Odd Jakobsen mintes mye fra den første tida med kirke i Torridal.

 

 

møtet101418 k40 3
Jon Terje Johnsen og Ingrid Berglund Johnsen.

 

møtet101418 k40 4
Leder i historielaget, Tomas Lie, i samtale med biskop Stein Reinertsen. På samme bord:
Diakonrådgiver Erling Jakobsen, Arne Brøvig og Jan Aanonsen.

 

møtet101418 k40 2
Reidar Omdal selger årer til soknepresten.

 

møtet101418 k40 5
Martinius Stray med en helt spesiell gevinst.

 

historielaget møtet biskop
Biskop Stein Reinertsen hilser historielaget.