Muntert møte med Svein Kleivane
TEKST: Nils Johan Stølen / FOTO: Harald Odd Steen

hjs HL møtet 290323ac
- Rop hei, nå! Svein Kleivane prøver å få med
publikum i en av revyvisene.

 

Den siste onsdagen i mars 2023 arrangerte Torridal Historielag møte i kirkekjelleren i Torridal kirke. Temaet denne gangen var bygdeliv, og foredragsholderen var Svein Kleivane.

Tomas Andreas Lie ledet møtet og ønsket velkommen. Tradisjonen tro startet vi møtet med allsang til friskt akkompagnement fra Egil Hægeland på piano. Tross det kalde og vinterlige været var sangvalget No livnar det i lundar. Våren var jo ikke langt unna. Så ble ordet gitt til dagens foredragsholder.

Svein Kleivane er kjent som en av Setesdalens beste fortellere. Han presenterte seg sjøl og fortalte at han opprinnelig kom fra Øyestad. Som ung mann kom han til Bygland som lærer på skogskolen, og han fortalte at han senere har drevet som mangesysler innen tømmer og sagbruk. Nå var han pensjonist, men hadde fremdeles mange jern i ilden, blant annet som matros og guide på DS Bjoren, Byglandsfjordens flotte vedfyrte dampbåt.

Svein Kleivane engasjerte de mange frammøtte til gode historier med utgangspunkt i Bygland. Revypregede tekster og sanger tok oss med på ei annerledes reise opp Setesdal før og nå. Det ble mye latter i forsamlingen, for her var svært mange festlige og morsomme historier, men også mye interessant og stoff til ettertanke. Den siste historien var om Alexander Seippel, byglendingen som var den første som oversatte bibelen til nynorsk. Svein Kleivane avsluttet med å deklamere Seippels versjon av Simeons lovsang, som en finner i luk 2, som en illustrasjon på det fantastisk flotte og maleriske språket i denne oversettelsen.

Svein Kleivane er godt kjent i indre Agder – noe som blant annet bidro til et sterkt innslag av tilhørere fra Birkenes denne kvelden. Det ble satt stor pris på i historielaget.

Som alltid var det delikat og smakfull bevertning. Det var underholdende opplesning av Torfrid Nordal og spenningspreget og humørfylt lotteri ved Reidar Omdal.

Tomas takket for frammøtet dette halvåret og ønsket vel møtt til tre interessante temamøter til høsten.

hjs HL møtet 290323b
Tomas Lie takker Svein Kleivane for et underholdende kåseri.