Lørdag 27. april var nærmere 80 delegater samlet på Agder historielags årsmøte på Revsnes Hotell på Byglandsfjord. Der fikk vi presentert oss.

Agder HL årsmøte 19 1
I lobbyen var Torridal Historielag ett av mange lag som viste fram sine publikasjoner.
Her er Tomas Lie og Berit Omdal i samtale med Oddvar Moen fra Hægeland Sogelag.

Siden det stod en omfattende artikkel om laget vårt i siste nr. av Egde (se under), konsentrerte Tomas Lie seg om Linebua, bommen over Otra og om opparbeidelsen av friområdet Ia i sin presentasjon av laget. Han viste også bilder fra museet og fortalte om arbeidet der.

Så overtok Berit Omdal. Blant de 1700 gamle bildene vi har på Agderbilder.no, hadde hun valgt ut åtte som hun ga utfyllende opplysninger om. Hun viste også en skjermdump av registreringsskjemaet som brukes når hun skanner bilder. Utenom stikkord og navn på avbildete personer noterer hun også når bildet ev. har vært i Torridalskalenderen og i Torridalsposten. 

Til slutt fortalte Harald Steen litt om Torridalsposten, som seks ulike lag og organisasjoner har samarbeidet om siden 2004, da bladet gikk over fra å være en avis for Torridal Idrettslag til å bli bygdeblad.

Her kan du se oppslagstavla i Ia, som Tomas Lie tok utgangspunkt i da han fortalte om Linebua, bommen og Ia.

Agder HL årsmøte 19 5

Denne såmaskinen var en av tingene Tomas Lie viste fra museet.

Agder HL årsmøte 19 4

Gøy på landet  på tur med VAEs avdelinger på 1950-tallet. Her kaster også kvinnfolka på stikka. Fra venstre med hatt: Magne Matre, så Ingrid Nodeland, som kaster på stikka, Arnold Robstad, Thorvald Paulsen og Erling Øsleby.

Agder HL årsmøte 19 3

Det siste bildet Berit Omdal viste: Den gamle vegviseren som stod i krysset «Trekanten» på Mosby (der det nå er rundkjøring). Fra v.: Nancy Knutsen og Anny Stølen (Omdal). I bakgrunnen skimtes noe av huset til Oscar Johnsen, som også huset posthuset i mange år. Bildet er fra 1930-tallet.

Agder HL årsmøte 19 2a

Etterpå vanket det blomster til lag som hadde medvirket i møtet. Her er Tomas Lie, til høyre, og Arve Lindvig fra Vest-Agder-museet, til venstre. Lindvig fortalte om Agderbilder.no og kom med nyttige opplysninger om regler for offentliggjøring på nettet.

Artikkelen om oss i Egde nr. 1 - 2019

THL i Egde 1

Les den her.