torridalsstova ny 1

 

Dette skrev Inge Augland i si tid om historien til Torridalsstova:

Torridalsstova ble bygd som skolehus allerede i 1854 og tatt i bruk som det første skolehus i Ytre Torridal i 1856. Da nytt skolehus stod ferdig i 1934 (det gule huset), fikk bygdefolket anledning til å kjøpe stova av Kristiansand Kommune, og L/L Torridalstova ble dannet, og navnet Torridalsstova ble til. Huset fungerte som forsamlingslokale og bibliotek i mange år. Huset bestod den gang av to skolestuer, et lite kjøkken og en liten leilighet i 2. etasje. Her bodde den gang lærerinne Sigrid Ånensen, mens Gunhild Aurebekk overtok senere denne leiligheten og bodde der til sin død.
            Under krigen okkuperte tyskerne huset, og skolen måtte på bygda for å finne lokaler. Skole ble holdt hos Erling Stray på Øvre Strai, og i skredderverkstedet hos Valdal. Mot slutten av krigen kunne skolen igjen flytte inn i Torridalsstova. Senere ble det bygd et tilbygg som rommet en leilighet til.
            I 1970 ble det vanskelig å holde Torridalsstova i gang som forsamlingshus for lutlaget. Det endte opp med at Torridal sanitetsforening kjøpte huset og gjorde en del endringer, og en større oppussing ble utført. Sanitetsforeningen tok det nyoppussede huset i bruk 9. april i 1970. Etter noen år fikk sanitetsforeningen problemer med å holde foreningen i aktivitet, og laget ble slått sammen med foreningen i Kristiansand.
            Så ville altså skjebnen det slik at Kristiansand kommune kjøpte tilbake Torridalsstova, og tok den i bruk til SFO (skolefritidsordningen).

----------------

Og så i april 2017 fikk historielaget leie Torridalsstova av Kristiansand Eiendom, til museum og kontor for laget.