Tekst og foto: Anders Benestvedt

 

xhjfiske Stian 1
Stian viser stolt fram dagens fangst.

 

I mer enn 20 år har Lonane fiskelag drevet aktiv kultivering av Lonane, Skjeddvann og Homevann i Torridal. Aktive sjeler i fiskelaget begynte med kalking av vannene for hånd allerede i 1994. I 1997 begynte kalkebåten «Kalkine» å spre ut 30 tonn kalk på et par timer i Homevann. På YouTube finnes en film om den første kalkingen med «Kalkine» ‒ søk på Kalking av Homevann i Torridal på Google eller YouTube.

 

Kalking 2
Kalkingen 14. juli 2016. Foto: hos/TP

 

I Skjeddvann kalkes det fortsatt for hånd, og dugnadsgjengen sprer mer enn 300 sekker kalk annethvert år.

Kalkmengdene er blitt redusert de siste årene, men målingene viser dessverre at vannkvaliteten blir dårligere, så en forsterket kalking blir nok snart nødvendig. I tillegg til kalkingen begynte fiskelaget å sette ut et betydelig antall ørretyngel fra Syrtveit klekkeri. Dette er grunnstammen for ørreten i Homevann.

 

Lonanefiskelag 2
Syvert Messel og Erling Sandø kalker for hånd (1995).

 

Prøvefiske hvert år

Hvert år i begynnelsen av mai blir det holdt prøvefiske med et større antall garn med forskjellig maskestørrelse i Skjeddvann og Homevann. Alle garnfangstene blir nøyaktig registrert – lengde, vekt og antall. Disse resultatene blir bearbeidet etter alle kunstens regler av formann i fiskelaget, Erling Sandø. På denne bakgrunn kan en lese fiskens sunnhetstilstand, bunnforhold og næringsforhold i vannet.

 

xhjfiske måling
Her er Jacob (9) i gang med å måle fisken etter prøvefisket.

 

Det er en tendens etter mer enn 20 års prøvefiske at det blir flere fisk, men med lavere gjennomsnittsvekt. Dette er i og for seg ikke et ukjent fenomen på Sørlandet. De fleste ønsker seg en viss størrelse på fisken, og andre synes det er viktig at fisken er lett å få på kroken. For å tilfredsstille alle slike ønsker har fiskelaget flere prosjekter i gang. I Lonane er skjebba/abboren nesten et problem på grunn av sterk «overbefolkning». Her har Erling Sandø og Arvid Sunde arbeidet hardt i flere år med forskjellige tiltak, og nå går det framover.

xhjfiske ruse
Den store rusa trekkes opp i Homevann.

 

Fiskekultivering

I Homevann er det kun ørret. I år er det satt ut en stor ruse som fanger opp den minste fisken. Rusa tømmes regelmessig, og all fisk under en viss størrelse blir tatt opp ‒ resten merkes og settes ut igjen. Dette er et tiltak som har vært vellykket i mange andre vann på Sørlandet, og vi tror dette kan gi en sunn sammensetning av fisk i forskjellige størrelser og vektklasser. Det er svært mange meninger om fiskekultivering, men noen fasit kjenner ingen. I vår tid kan en google det meste og få et svar – men fiskekultivering kan en godt google, men en får mange svar som en kan gruble over. Takk og pris – det er gøyere å gruble enn å google.

 

xhfiske Stian 2

 

Fisk mer!

For å unngå at vannene skal bli «overbefolket» er det viktig at folk fisker så mye som mulig. Men ikke bare av den grunn. Det er en stor naturopplevelse å traske langs vannkanten og se at det hopper. Det er godt for kropp og sjel å oppleve at det biter og at en kan dra i land en sprellende ørret. Slike opplevelser er en god inngangsbillett til godt samhold mellom mennesker og generasjoner. Noen forsterker villmarksfølelsen med å overnatte ute langs vannkanten. Snart er blåbærene modne – det utrolig store kart i år.

I pinsa møtte vi en far med tre ungdommer som hadde vært ute i tre timer og som stolt kunne vise fram 20 stk. ørret – ypperlig stekefisk. En fornøyd far var glad for å se at det finnes alternativer til spenningen på nettbrettet.

Velkommen til fine naturopplevelser i indre Torridal!

 

xhjIdrettslaget turkart 2
Her ser du Homevann på det nye turkartet som idrettslaget nå selger.

 

xhj turkart 1