Referat fra årsmøtet i Torridal Historielag 1. mars 2023

Sted: Kirkekjelleren i Torridal kirke

Til stede: 59 medlemmer

Tomas A. Lie ønskte velkommen til årsmøtet, som var annonsert på hjemmesiden,  facebooksiden vår og i Fædrelandsvennen. Møteinnkallingen ble godkjent.

Valg av ordstyrer:                                             Tomas A. Lie
Valg av to til å skrive under protokollen:         Arnhild Ruenes og Lars Hollerud

Valg av referent:                                               Harald O. Steen

Saker til årsmøtet
Det hadde kommet inn én sak. Endring av vedtektene § 5.
Styret foreslår å redusere antallet styremedlemmer fra 9 til 7. 3 varamedlemmer som før.
Forslaget ble vedtatt.

Kontingent
Styret foreslår at kontingenten forblir uendret (150 kr) i 2023.
Forslaget ble vedtatt.

Årsmelding og regnskap
Tomas Lie refererte årsmeldingen.
Årsmeldingen ble godkjent.

Tomas Lie presenterte regnskapet.
Regnskapet ble godkjent.

Valg
Valgkomiteens innstilling ble presentert av Tomas Lie.

Valget ga følgende resultat:

Formann for ett år:                              Tomas A. Lie                                                    

Styremedlemmer for to år:                  Nils Johan Stølen                                                                                                                     Svein Eriksen                                                  

Styremedlemmer ikke på valg:            Nora Stray, Tor Breland, Kjell Fossheim,
                                                             Ivar Breland

Vararepresentanter til styret (på valg hvert år): Jo Ivar Buås, Åse M. Prestø,                                                                                                   Aslaug G. Hanselmann                               

Revisor:                                               Unni Kruse


Valgkomité:                                         Harald O. Steen                       
                                                             Ragnhild Aurebekk
                                                             Berit Omdal                

Harald O. Steen
ref.

…………………………………       ………………………………….

Arnhild Ruenes                                  Lars Hollerud

 

Årsmelding for Torridal Historielag 2022

Styret
Styret har siden sist årsmøte hatt denne sammensetning: Tomas A. Lie, leder, Nora Stray, nestleder, Tor Breland, sekretær, Jo Ivar Buås, kasserer, Svein Eriksen, Kjell Fossheim, Berit Omdal, Ansgar Andreassen og Ivar Breland.
Varamedlem: Åse Margrethe Prestø, Wenke Løvdal Moi og Aslaug Grete Hanselmann.
Valgkomite: Nils Johan Stølen, Ragnhild Aurebekk og Harald Steen.
Revisor: Unni Kruse.
Styret hadde i 2022 10 styremøter.
Vi har hatt kontortid i Torridalsstova mandager kl. 10.00 til 12.00.
To timer før hvert temamøte har et par av styremedlemmene holdt museet åpent for omvisning.

Medlemmer
Torridal Historielag hadde pr. 31.12.2022 102 betalende medlemmer og to æresmedlemmer; Ingrid Berglund Johnsen og Kari Mestad.

Møter
Koronapandemien gjorde at det ble holdt bare to temamøter i første halvår 2022. Johny Augland trakterte pianoet og fortalte fra sine mange reiser og konserter på årsmøtet 30. mars, mens Ingrid Wisløff Jæger kåserte over «Den gang da vi var unge» på møtet 20. april.
12. mai avduket Christiandssands Byselskab et blått skilt på Mosby jernbanestasjon med 80 tilskuere til stede. Etterpå arrangerte byselskapet i samarbeid med historielaget et møte på Mosby oppvekstsenter. Der fortalte Oddvar Hodne om norsk jernbanehistorie, og Anders Benestvedt tok for seg Otras betydning og viste stumfilmen «Med dampbaaden Rap fra Christiansand til Kvaresten» fra 1905.
Høsten 2022 hadde vi besøk av Ingrid Berglund Johnsen på møtet 28. september med tema «Sanger og skjebner», mens Arvid Fallanders tema 2. november var «Skihistorie(r)». På julemøtet 14. desember kåserte Sylfest Lomheim over temaet «Språkleg skråblikk på adventstid og stadnamn».
Det møtte mellom 60 og 80 på hvert temamøte, med god stemning, nydelig bevertning og allsang og opplesning.

Torridalskalenderen
Styret utga også i 2022 Torridalskalenderen med kjente og ukjente bilder fra tidligere tider. Salget viser dessverre minkende interesse.

Torridal lokalhistoriske museum
Våre medlemmer gjorde en stor dugnadsinnsats i 2022, taket på nybygget på Torridalsstova ble renovert. Hele taket ble pusset for rust, vasket, praimet og malt. Utvendig ble huset også rengjort. Innvendig ble både vinduer og gulv vasket. I alt en skikkelig vårrengjøring.

Svein Eriksen var primus motor for å etablere en god, gammeldags krambu i museet. Medlemmer og bygdefolk kom med utstyr og gjenstander, som virkelig høynet nivået på krambua. Takk for alles medvirkning til et godt resultat. Ellers har vi fått mange nye gjenstander til museet i 2022.

Samarbeid Torridal Historielag og Torridal skole
Alle elevene på 8. og 9. trinn på Torridal skole hadde som mål i samfunnsfag å bli bedre kjent med kultur og historie i bygda. I samarbeid med skolen ble det arrangert tur langs Auglandsbekken og ved utløpet av Straisbekken, dvs. Ia, samt at alle elevene hadde skoletime i museet. Prosjektet ble gjennomført over to hele dager, og medlemmer i historielaget fikk virkelig vist sin kunnskap og fortellerevne.

Videointervju av eldre torridøler
I 2022 ble to personer intervjuet, og elleve intervjuer som nå var fullført, ble lagt ut på YouTube med lenker til disse på hjemmesiden. Anders Benestvedt har lagt ned et stort arbeid med å filme og redigere disse intervjuene.

Gamle bilder
Vi får stadig inn bilder som blir skannet og registrert. Berit Omdal har i flere år gjort en grundig jobb med dette. Bildene blir lagt ut på Agderbilder. 1776 av våre bilder ligger på dette nettstedet nå, 50 flere enn for ett år siden. Bildene fra Torridal Historielag kan lastes ned uten vannmerker.

Historielaget på nett
Hjemmesiden administreres av Harald Steen. Der kan du søke og finne mye om Torridal og reportasjer fra tidligere temamøter. Facebooksiden tar Anders Benestvedt seg av. Siden har mer enn 900 følgere, og mange har innspill til bilder som legges ut. Det ligger også mange interessante filmer fra Torridal på YouTube.

Torridalsposten
Torridal Historielag er en av seks eierorganisasjoner i Torridalsposten. Historielaget var i 2022 representert ved Svein Eriksen som styreleder, Nora Stray, kasserer, Harald Steen, redaktør og Tomas Lie som vara i styret. Historielaget bidrar med mye stoff til Torridalsposten, både med reportasjer fra temamøter og med bilder i spaltene «Nytt i museet» og «Fra gamle dager» / «Før og nå».

Torridal 14. februar 2023
Styret