Postadresse: Postboks 5441, 4671 Kristiansand
E-postadresse: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Oppdatert 24.06.2024

Hold av disse datoene i høst for temamøter i historielaget:

25. september, 30. oktober, 4. desember

***************************************************************************

 

På årsmøtet 28.02. ble Tomas Lie gjenvalgt som leder.
De i styret som var på valg, ble også gjenvalgt. Ny som vara ble Tor Erling Tobiassen.

Se årsmelding og detaljer om valget her!

Etter årsmøtet var Moseid Bakeri og det nye Torridalstunet i fokus. 

100 kom for å høre om Moseid Bakeri på møtet 28. februar
Tekst: Nils Johan Stølen / Foto: Svein Eriksen

 

Møtet 280224

 

Hedli og Knut Arne Moseid presenterte seg sjøl og gikk raskt i gang med å fortelle om bakeriets historie. Bakeriet er et familieforetak som ble etablert i 1950 av Knut Moseid. Så har det vært overtatt av de neste generasjoner, først Knut Kristian og Ella, og nå Knut Arne og Hedli.

Vi fikk høre om de vurderinger som var gjort før en nå hadde bygget det nye utrolig flotte bakeriet, og ikke minst om hvordan en hadde rehabilitert og bygget om det gamle huset som stod på eiendommen.

Vi fikk en grundig og interessant gjennomgang av hvordan en hadde gått fram da en rehabiliterte det gamle huset og bygde opp igjen den gamle låven som nå skulle bli utsalg og serveringssted. Byantikvaren var sterkt involvert i utformingen av prosjektet. Den overorda idéen var å etablere det opprinnelige Torridalstunet. Det var også gitt støtte fra kulturminnefondet.

Vi fikk en grundig gjennomgang av alt arbeidet som var gjennomført, vist med bilder på skjerm. Huset var i en elendig forfatning, men hadde svært mange interessante elementer, blant annet en gammel bakerovn, svært gamle dører og vinduer, lafteverk i hele huset og gammel takkonstruksjon. Til å restaurere alt ble det engasjert egne spesialister. Det var uklart hvor gammelt huset er, men i alle fall så gammelt som fra tidlig 1800-tall.

Alt ble så sant mulig rehabilitert til sin opprinnelige stand med farger og andre detaljer, noe som krevde grundige og krevende undersøkelser. Eksempelvis måtte en til spesialforretning i Oslo for å skaffe gammel tapet. Gamle ovner var også restaurert.

Alt i alt var det utrolig imponerende alt som var gjort og gjennomført i forbindelse med etableringen av det nye bakeriet og kaféen.

Da Hedli og Knut Arne var ferdige med sin gjennomgang, ble det vist en film fra bakeriet. Denne var lagd som et skoleprosjekt i 1989 av elever i mediegruppa ved Vennesla ungdomsskole, under ledelse av Anders Benestvedt, som da var lærer der. Filmen viste arbeidet i bakeriet på en fin og informativ måte. Du kan se den 10 min lange redigerte utgaven på YouTube!

 

Barndomsminner fra Høie på møtet i januar
TEKST: Nils Johan Stølen / FOTO: Tor Breland

 

Den siste dagen i januar 2024 arrangerte Torridal Historielag temamøte i kirkekjelleren i Torridal kirke. Temaet denne gang var «Barndomsminner fra Høie», og kåsør var Randi Haukom.

Tomas Andreas Lie ledet møtet og ønsket velkommen. Han presenterte dagens foredragsholder og bakgrunnen for at hun var invitert. Tradisjonen tro startet vi møtet med allsang til friskt akkompagnement fra Egil Hægeland på piano. Sangvalget denne gang var «Du skal få en dag i mårrå», og slik slo vi an en optimistisk tone tross det sure og vinterlige været. Så ble ordet gitt til dagens foredragsholder.

 

møtet 240131 A hjs

Randi Haukom startet med å fortelle hvor imponert hun var over det hun hadde sett da hun besøkte museet før møtet. Hun kom så raskt i gang med kåseriet, som var basert på et stykke hun hadde skrevet i ei bok som het Kan Jesus lugge en fleinskalla mann?.

Randi presenterte seg sjøl og fortalte om bakgrunnen sin. Hun hadde en farfar som kom fra Vegusdal for å ta seg jobb på Høie Fabrikker en gang på 1800-tallet. Her stiftet han familie. Han mistet sin første kone tidlig og giftet seg på nytt og fikk da fire barn i det siste ekteskapet, blant disse far til Randi. Farfar Andreas Haukom var en kjent og respektert mann i bygda, som blant annet satt i herredstyret. Han døde i USA i 1939 under et besøk til sine barn fra første ekteskap. Randi fikk altså aldri noen farfar i livet, for hun ble født i 1954. Så fikk vi fortalt om slekt og oppvekst på Høie hvor de voksnes liv i stor grad dreide seg om arbeid på fabrikken. Far til Randi, Arnfinn Haukom, var salgsrepresentant og mye på reise, opptil tre uker av gangen, og dette preget familielivet.

Randi fortalte så levende fra livet som barn på Høie, med lek på fabrikkområdet, hvor det var en uendelighet av gjemmeplasser når en lekte bom. Ellers var det veldig mye gøy å holde på med, som «helly hallo», «anti over», «jeppe pinne», «hoppe strikk», «hoppe paradis» osv. Som vel barn til alle tider har gjort, fant en også på noen røverstreker, som å bytte om på stemplingskortene ved stemplingsuret på fabrikken.  

Vi fikk også beskrivelse av hvordan det var å begynne på skolen, og vi fikk høre om ukas høydepunkt, nemlig lørdagsbarnetimen.

På 50–60-tallet dreide barns lek seg om uteliv. Vi fikk høre om skikurs, skihopping, skiturer til Loland og skøyteliv på Hestvann. Gjenkjennelig for mange av oss husket hun at det alltid var skøyteis og masse snø om vintrene den gang. Rattkjelker var mye brukt, men hun fikk ikke lov å renne på hovedveien. Reidar Omdal, som er noen år eldre, fortalte etterpå at i hans tid hang de bak Setesdalruta helt opp til stemmen og rant ned igjen.

Vi fikk også høre om foreningsliv på denne tida, om bedehuset, om basarer og juletrefester. Basarene var store høydepunkt.

17. mai-tog og 1. mai-tog ble også omtalt. Togene den gang gikk fra Høie til Hommeren. Randi hadde veldig lyst til å begynne i skolemusikken, men den gang var dette bare for gutter, til hennes store skuffelse.

Den gang var det mye hjemmelagd mat, og vi fikk en levende beskrivelse av hvordan det var når de fikk en sending med hodeløse høner fra en gård på Skarpengland.

Randi avsluttet med å si at hun var veldig takknemlig og glad for den oppveksten hun fikk på Høie. Dessverre mistet hun sin far da hun var 16 år gammel, og hun fortalte litt om ham og refererte blant annet fra en nekrolog, skrevet av Jannes Bjørnson.

 

møtet 240131 B hjs

God mat og god prat i pausen. Her ser vi bl.a. leder Tomas Lie, vår eminente pianist, Egil Hægeland og kveldens foredragsholder, Randi Haukom.

 

Etter kåseriet ble ordet gitt fritt til kommentarer. Det var tydelig at foredraget ble svært godt mottatt og hadde vekket gode minner hos de fremmøtte.

Så var det tid for kaffe med de sedvanlige deilige smørbrødene fra damene på kjøkkenet, deretter lotteri som ble ledet morsomt og ryddig av Reidar Omdal.

Neste post på programmet var opplesning av Harald Steen. Han leste et festlig stykke av Torvald Tu fra boka te' jærs.

Tomas overrakte blomster til Randi og takket for fremmøtet. Til slutt sang vi sangen «Vise om Torridal».

 

Følg oss også på Facebook!

Se våre bilder på Agderbilder

Se videosamtaler med eldre torridøler

Straisbekken Ny forside 1

I temaheftet Vandringer langs Straisbekken fra 2016 tar Kåre Brøvig oss med i et variert natur- og kulturlandskap, med skildringer av gårdsdrift og virksomheter som var avhengige av dette vassdraget. Heftet inneholder en interessant sagbrukshistorie og et detaljert kart over området. Forsida er tegnet av Bjørn Aurebekk. I tillegg forteller Torridal Historielag om restaureringa av Linebua og opprustinga av friområdet Ia.

En ny revidert nett-utgave av heftet kan du lese her!

 

Historielaget på Kristiansand folkebibliotek

 
I juli 2023 presenterte historielaget bygdas historie i en utstilling i foajéen på hovedbiblioteket. Mange har vært innom, og flere har skrytt av utstillingen.
 
Deler av utstillingen blir vist på møtene våre.
 
 

Utstilling 3
Utstillingskomiteen: Harald Odd Steen, Svein Eriksen og Anders Benestvedt. Foto: Helge Dyrholm.

 

Årsmøtet 2023

På årsmøtet 1. mars ble Tomas A. Lie gjenvalgt som leder. 
Du kan lese referatet fra årsmøtet og årsmeldingen under Årsmøtet 2023.

 

Videosamtaler med eldre torridøler

Som kjent har vi gjort intervju med flere eldre torridøler. Anders Benestvedt har redigert disse, og han har nå lagt elleve av dem ut på YouTube. Trykk på Filmer!

 Bilder til historielaget

hjs Torve 2

Hagen, Høllen, Torve og Mosby ca. 1885-1890. Foto: Wilse.
På vår facebookside kan du se detaljrike utsnitt av dette bildet.

 

Historielaget setter stor pris på bilder vi får til vårt arkiv. Papirbilder tar vi gjerne imot til låns slik at vi kan skanne dem. Men vi vet også at mange har skannet gamle bilder selv eller tatt telefonbilder, og disse tar vi gjerne imot på e-post.

Alle bildene blir lagt inn i historielagets bildesamling og videreformidlet på Agderbilder. Der ligger det pr. mars 2023 1786 av våre bilder.

De som har skannede bilder og som kan tenke seg å dele dem med oss, kan bruke denne e-postadressen: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Gamle bilder behøver ikke å være så forferdelig gamle. Husk at det begynner å bli lenge siden 1970-, 1980- og 1990-årene.

 

Det første kulturhistoriske skiltet i Torridal

hjs Mosby st 5

 

Det blå skiltet til Christiandssands Byselskab ble avduket på Mosby jernbanestasjon torsdag 12. mai 2022 med 80 tilskuere til stede. Harald Sødal i byselskabet ønskte velkommen, og tidligere distriktssjef i NSB, Oddvar Hodne, fortalte kort om Mosby stasjon og jernbanen den betjente. Etterpå gikk turen til Mosby oppvekstsenter, der Hodne fortalte mer inngående om norsk jernbanehistorie, og Anders Benestvedt tok for seg elvas betydning. Til slutt ble stumfilmen «Med dampbaaden Rap fra Christiansand til Kvaresten» fra 1905 vist.

Mer om dette arrangementet og foredraget til Anders Benestvedt her!

Mer om lokal jernbanehistorie i Torridalsposten nr. 3/2022 og her!

 

 

Torridal lokalhistoriske museum                     

Agder HL årsmøte 19 0

Her i Torridalsstova på Hommeren holder museet vårt til.

Les mer om Torridalsstova her!

Museet er åpent hver mandag fra kl. 10 til 12 (utenom sommerferien) og ellers etter avtale med Tomas Lie, tlf. 982 81 620, Arne Brøvig, tlf. 911 38 594, Svein Eriksen, tlf. 915 30 750 eller Kjell Fossheim, tlf. 908 45 726. Da får du gratis omvisning!

 

fbNytt i museet 0
Svein Eriksen bak disken i Krambua i museet. Foto: Harald O. Steen.

 

Krambu gjenskapt i museet

Historielaget har med Svein Eriksen som primus motor innredet en god, gammeldags landhandel i Torridalsstova.

Fra før av hadde museet varer og emballasje som nå har fått sin naturlige plassering bak disken i Krambua. Her finner vi bl.a. førstehjelpsutstyr fra Norgesplaster og Snøgg, som ble etablert på Høie i hhv. 1938 og 1945. Og det er også blitt plass til et eget hjørne for Norsk Tipping AS. Du kan riktignok ikke levere kupongen her, men i butikken kan du kjøpe historielagets temahefter. Det nyeste, Gamle spor – bedrifter i Torridal, har omtale og bilder av de mange dagligvarebutikkene som har vært i bygda.

Vil du være med og gjøre Krambua enda mer komplett? Dersom du har gamle ting å avse, så ta en telefon til Svein på nr. 915 30 750. Han henter med glede.

 

Se flere bilder fra museet her! 

Bilder fra mai og juni 2019 her!

Se reportasje fra dugnaden på taket i Torridalsposten nr. 4/2022!

 

hjs museet kassaapparat2 fbNytt_i_museet_tipping.jpg

 

fbNytt i museet 3

 

Fremdeles Norgesplaster

I 2022 gledet vi oss med Norgesplaster. De ble ikke flagget ut, og kunne fortsette virksomheten i Norge.

Vi har et spesielt forhold til Norgesplaster, som ble etablert på Høie i 1938. I 1974 ble bedriften flyttet til Måneglytt i Vennesla kommune.

Mange torridøler har hatt sitt virke i Norgesplaster og Snøgg. Snøgg ble grunnlagt i 1945, og begge bedriftene holdt til i den samme bygningen på Høie i mange år. I 2018 ble Snøgg slått sammen med Norgesplaster og også flyttet til Vennesla. Dermed var det slutt med produksjon av førstehjelpsutstyr på Høie.

Vi gratulerer alle som får beholde arbeidsplassen ved Norgesplaster i nabokommunen!

Du kan lese mer om disse bedriftene i historielagets temahefte Gamle spor. Bedrifter i Torridal.

epSnøgg og Norgesplaster
Her holdt både Snøgg og Norgesplaster til i mange år.

  

 Gamle spor forside til hjemmesida

 

Temaheftet Gamle spor inneholder stoff om mer enn 90 virksomheter i Torridal fra jernalderen og fram til i dag, illustrert med en mengde interessante bilder.

Heftet har også et tillegg om Torridal Historielag gjennom 30 år.
Du kan kjøpe det i museet.

Vi beklager en feil på side 31, der det står at Godtfred Mosby har drevet med pelsdyravl, dette stemmer ikke. Han har aldri drevet med pelsdyr.