NY UTGAVE AV TEMAHEFTE NR: 7

Straisbekken Ny forside 1

I vårt temahefte fra 2016, Vandringer langs Straisbekken, tar Kåre Brøvig oss med i et variert natur- og kulturlandskap, med skildringer av gårdsdrift og virksomheter som var avhengige av dette vassdraget. Heftet inneholder en interessant sagbrukshistorie og et detaljert kart over området. Forsida er tegnet av Bjørn Aurebekk.I tillegg forteller Torridal Historielag om restaureringa av linebua og opprustinga av friområdet Ia.

Du kan lese den nye reviderte utgaven fra 2023 her!