Krigsminnet på Rypestøl

Krigsminne Minnetavla Kulia 1995 1
Kåre Rypestøl og Marit Rypestøl (kona til Ove) avduker minnetavla. Helt til høyre: Kåre Brøvig.

 

Søndag 23. april 1995 arrangerte Torridal Historielag, Torridal Idrettslag og Torridal menighet felles fredstrim fra Strai til Bergstøl og Rypestøl i anledning avdukingen av ei minnetavle over de som med fare for eget liv gjemte våpen og sabotasjemateriell her våren 1944.

 

Krigsminne Rypestøl 2

 

Materiellet var kommet med flyslipp til Åseral og ble kjørt i knottsekker til Rypestøl. Kåre og Ove Rypestøl var modige menn som tok imot og lagret dette på Rypestøl gård. Kåre Rypestøl kjørte med hest og gjødselskjerre et lass med sabotasjemateriell og våpen for 24 mann inn til Helleren under Undalsheia. Kaptein Jens Ropstad og løytnant Arthur Fosse hadde kommet fra England for å lære opp folk til motstandskamp.

 

Krigsminner Helleren Våpenlager på Rypestøl
Her under Helleren var våpenlageret.

 

14. november 1944, etter kamper i Åseral, arrestasjoner og tortur, ble alle menn mellom 16 og 60 år på Ytre Strai, Langemyr og Rypestøl tatt som gisler og beordret av Gestapo til Rypestøl. Etter at gjemmestedet var påvist, ble de fraktet til Arkivet i Kristiansand. De ble løslatt samme kveld, bortsett fra grunneierne Kåre og Ove Rypestøl. De ble sittende i fangeskap til krigens slutt.

 

Krigsminne 13 Kåre Brøvig taler
Kåre Brøvig taler på Bergstøl.

 

Kåre Brøvig talte på samlingen ved Bergstølhytta. Han var selv blant dem som ble arrestert. I talen fortalte han om en liten gutts usikkerhet i marsjen under tyske kommandorop fram til funnstedet og det påfølgende avhøret på Arkivet. Han avsluttet talen slik:

 

‒ Torridal Historielag har funnet det riktig å sette opp en minneplate i takknemlighet til de som er nevnt, og overfor alle de som gjorde en spesiell innsats for å skape fred og frihet. Den er også reist for å bringe informasjon til nye slekter om krigens gru.

La oss stadig lære å ta vare på fred og frihet!

 

Krigsminne Bergstøl 1
Mange var samlet på Bergstøl 23. april 1995.

 

 

Teksten på minnetavla:

KRIGSMINNE

Ved Helleren på Rypestøl gård ble det i krigsåret 1944
lagret våpen og sabotasjemateriell som var kommet med
flyslipp til Åseral.

Kåre og Ove Rypestøl tok imot og lagret utstyret.

Kaptein Jens Ropstad og løytnant Arthur Fosse som var
kommet fra England, var her og lærte opp utvalgte folk.

Ropstad ble senere utnevnt til oberstløytnant og sjef for
Agder Heimevernsdistrikt.

Lageret ble funnet av tyskerne 14. nov. 1944, og menn på
Ytre Strai, Langemyr og Rypestøl ble tatt som gisler.

Ove og Kåre Rypestøl satt arrestert til krigens slutt i 1945.

(Se Oddernes bygdebok side 557.)

Krigsminne tegning tavla Bjørn Aurebekk
Tegning på minnetavla av Bjørn Aurebekk: Flydropp 1943-44.