egde magasin for historie og kulturarv i Agder gis ut av Agder Historielag.
I nr. 1 - 2019 fikk vi inn denne artikkelen:

 

THL i Egde 1

 

Det var i kjølvannet av en stor bygdeutstilling våren 1990 at Torridal Historielag ble stiftet samme høst. 50 meldte seg som medlemmer første kvelden. I 2019 har laget 168 medlemmer.

Torridal kan vise til radiologisk bekreftelse på bosetting helt tilbake til folkevandringstiden, dvs. de nærmeste århundrene etter Kristi fødsel. Ved utgravninger foretatt av historisk museum i 1974–76 ble det funnet 55 000 leirkarskår som så ut til å stamme fra ca. 900 leirkar. De fant også rester av 14 ovner hvor leirkarene ble brent i et pottemakerverksted. Historielaget satte i 2005 opp en informasjonstavle på Pottemakersletta ved krysset Kuliaveien / rv. 9 Setesdalsveien.

Ia er et kommunalt friområde ved Otra. Ved utløpet av Straisbekken var det fra gammelt av sagbruk, og i årene 18811894 tresliperi. I 2017 fikk laget med hjelp av Kristiansand kommune satt i stand dette området. Slipesteinene som hadde vært delvis skjult i terrenget i mange år, kom nå til heder og verdighet igjen som bordplater på betongfundamenter gitt av bedriften Contiga.

I nærheten ligger linebua, som kan regnes som et nasjonalt kulturminne. Allerede i 1704 var det anlagt bom i elva her til oppsamling og sortering av tømmer som ble bunta i fløter og ført til ulike sagbruk i byen. Isgang var en stor påkjenning på bommen. I en høstflom i 1837 ble heile bommen feid unna, tømmerstokkene drev nedover elva og tok med seg halvparten av Lundsbroa. Etter det ble linebua bygd, et lite hus med et spill som kunne dra bommen over til Straissida om vinteren. Etter initiativ fra Kåre Brøvig ble bua, med støtte fra Vest-Agder fylke, restaurert av historielaget i 2014, og Ivar Harry og Ivar André Hansen på Espestøl lagde et nytt spill, så lik originalen som mulig.

I 2005 restaurerte laget steinhvelvbrua i Auglandsbekken fra rundt 1820, der den gamle Setesdalsveien gikk. Høsten 2015 ble det satt opp en orienteringstavle med et kulturkart over området. Kulturkartet, som er illustrert av Bjørn Aurebekk, ble gitt ut med støtte av Midt-Agder Friluftsråd og kulturkontoret i Kristiansand kommune. Langs Auglandsbekken var det bl.a. sagbruk, elektrisitetsverk og kryssfinerfabrikk.

Historielaget har også satt opp en tavle på Rypestøl (mellom Augland og Nodeland) til minne om våpen og sabotasjemateriell som ble lagret der under krigen. En annen tavle er satt opp ved det gamle ferjestedet Torve på Mosby. Det var et sentralt transportknutepunkt før Setesdalsbanen kom.

Det som har tatt mest tid de siste årene, er arbeidet med museet. Torridal lokalhistoriske museum åpnet i kjelleren på Ytre Torridal skole 20. oktober 2010. Høsten 2014 måtte alt flyttes på lager, da skolen skulle rives. I april 2017 fikk historielaget leie Torridalsstova, som ligger ved siden av den nye barneskolen, av Kristiansand Eiendom. Før vi kunne innrede lokalene, måtte vi foreta utvendig oppussing. Så var det å flytte 670 større og mindre gjenstander fra lageret.

Etter to år er nå alt på plass. Vi har fått et flott museum med bestestue, spisestue, soverom, kjøkken, redskapsrom og skolemuseum. Høie Fabrikker er viet et eget rom med symaskiner, kassaapparat, tøyprøver m.m. fra denne hjørnesteinsfabrikken i bygda. Et gedigent skrivebord fra kontoret i fabrikken, gitt av Oscar Jebsen, barnebarnet til mangeårig direktør ved Høie Fabrikker med samme navn, dominerer rommet. Nå gjenstår det å fullføre katalogisering på data slik at alt blir søkbart.

THL i Egde 2

 

Fakta om Torridal
Torridal omfatter områdene nord for Kristiansand på begge sider av Otra og består av bydelene Mosby og Strai. Var før 1965 en del av Oddernes kommune.

Fakta om Torridal Historielag
- stiftet 17. oktober 1990
- har gitt ut sju temahefter, en diktsamling og et kulturkart
- har restaurert gammel steinbru og trebu
- har satt opp fem infotavler i bygda
- har bygd opp Torridal lokalhistoriske museum
- har 1700 bilder på Agderbilder.no
- har lagt ut gamle filmer på YouTube
- gir ut Torridalskalenderen med gamle bilder
- er aktivt på nettet og i Torridalsposten, som laget er medeier i
- på møtene kommer det mellom 70 og 100
- logoen er tegnet av Bjørn Aurebekk etter barneregla
«Reven sidde på Skråstaheia og gaule»

 

Les og om hvordan vi presenterte oss på årsmøtet til Agder historielag i 2019 her.