hjIa og linebua 3x
Ia sett fra øst. Linebua til høyre. I bakgrunnen Sagebakken. Foto: Frank Dåstøl, 30.05.2019.

 

Ia 9
Slik så det ut da gravemaskinfører Torgeir Åsland var i ferd med å avslutte arbeidet 31. mai 2017.

 

 

Ia er kommunalt friområde. Her ved utløpet av Straisbekken har det fra gammelt av vært sagbruk og i årene 1881 til 1894 tresliperi. I området finner vi rester av stem, steinsatt bekk, murer og slipesteiner fra tremassefabrikken.

                 Steinene som har ligget delvis gjemt i terrenget, har nå kommet til heder og verdighet igjen. Contiga (tidl. NorElement) har kostnadsfritt støpt fundament til disse, og Mosby Transportforretning har kostnadsfritt transportert disse tunge elementene hit. Historielaget vil gjerne takke både Contiga, Mosby Transportforretning ved Torgeir Rosseland og Kristiansand kommune ved parksjef Aase Margrethe Hørsdal og formann i parkvesenet, Tor Fredrik Akselsen, for at dette prosjektet kunne la seg realisere.
                 Vår honnør går også til våre egne, Arne Brøvig og Ivar Buås, som to dager i mai la alt til rette for og assisterte kommunen med å plassere fundamentene og slipesteinene på rett plass.

 

Ia 00 
Ett av de 2400 kg tunge fundamentene fra Contiga blir fraktet ned til Ia av Mosby Transportforretning.

 

Ia 01
Formann i parkvesenet, Tor Fredrik Akselsen er klar.

 

Ia 1
Ivar Buås og Arne Brøvig måler diameteren, 1,40 m

Ia 02
Den største har en diameter på 2 m og veier ca. 2200 kg!

 

Ia 2
Gravemaskinfører Torgeir Åsland løfter den første steinen. Arne Brøvig assisterer.

 

 Ia 3
Kjell Fossheim og Arne Brøvig trer toppelementet på styrepinnen. Kvernsteinen ligger klar i grabben.

 

Ia 4
Her settes den første kvernsteinen på plass.

 

Ia 6
Et nytt øvre element gjøres klar.

 

Ia 7
Den tjukkeste steinen plasseres.

 

Ia 8
Arne Brøvig måler nøyaktig hvor den største og siste steinen skal ligge.

 

Slik lå disse steinene i flere år:

Historielaget Ia 1hjs

 

Historielaget Ia 2hjs

 

 

Til Ia kommer du via Sagebakken.

kart ia

 

Se plakaten på informasjonstavla her!