hørsel 121016

 

60 torridøler møtte opp for å høre om hørselen på møtet 12. oktober. Audiopedagog Bjørn Jonassen ga oss en detaljert beskrivelse av hvordan hørselen virker og hva som kan skade den. Han kom også med mange gode råd.

Jonassen snakket ikke bare ut fra sitt yrke, men også av egen erfaring; han er selv født med nedsatt hørsel og bruker høreapparat.

Han demonstrerte ved hjelp av medbrakt apparat hvordan øresus kan høres ut ‒ alt fra susing til brumming av ulikt slag. Vi fikk også oppleve hvordan folk med sterkt nedsatt hørsel hører stemmer. Lyden er ofte grøtet, og det er vanskelig å oppfatte ustemte konsonanter, noe som gjør det problematisk i dagliglivet. Jonassen ga oss gode råd om hvordan vi bør snakke med folk med dårlig hørsel. ‒ Snakk tydelig, la vedkommende kunne lese på munnen, snakk én om gangen og unngå støyende omgivelser. Her kom han med et spark til skolearkitektene som han mente ikke tar nok hensyn til akustikken i klasserommet. Rom med store, bare vegger og mange vinduer gir ikke gode lydforhold. Det samme gjelder moderne leiligheter. Gamle stuer med tunge gardiner, bilder på veggene og tepper på golvet er derimot gunstige for akustikken.

Hørselshemmedes landsforbund har beregnet at nesten 700 000 nordmenn har nedsatt hørsel i slik grad at det påvirker hverdagen. Og utsiktene er ikke oppløftende. Man regner med at det vil gjelde en million om fire år. Hvordan redusere faren for hørselskader? Ikke bruk øreplugger mer enn to timer om gangen, ta så en time pause, så hørselshårene i indre øre får tid til å hvile. Eller bruk heller øretelefoner, da kommer ikke lyden så nær trommehinnen. Og for all del, bruk beskyttende ørepropper på konserter.

Jonassen ga også råd til dem som begynner med høreapparat: ‒ Ta det gradvis i bruk, og dersom det ikke passer deg i det hele tatt, be om en annen type på hjelpemiddelsentralen.

Etter foredraget fikk vi se en film som anskueliggjorde det Jonassen hadde snakket om.

hørsel brøvig 121016
Kåre Brøvig har skrevet om Straisbekken.

På møtet presenterte Tomas Lie vårt nye temahefte: Vandringer langs Straisbekken av Kåre Brøvig. Her tar Brøvig oss med på vandringer i et variert natur- og kulturlandskap, med skildringer av gårdsdrift og virksomheter som var avhengige av dette vassdraget. Heftet inneholder en interessant sagbrukshistorie og et detaljert kart over området. Bakerst i heftet forteller historielaget om restaureringa av Linebua. Heftet er utgitt i samarbeid med Midt-Agder Friluftsråd. Vi fikk solgt 30 eksemplar denne kvelden, dvs. at så godt som hver eneste husstand kjøpte ett.

 

hørsel Straisbekken 121016

 

Også denne gang var det utlodning med bl.a. skrapelodd som gevinster. Ingen røpte at de hadde vunnet en million på sitt lodd. Til slutt leste Torfrid Nordal noen muntre historier.