Hele 85 kom på årsmøtet 15. mars. De fleste visste vel at årsmøter i historielaget blir unnagjort på 12 min og dessuten skulle vi vise filmen SKIFESTIDAL, den fantastiske filmen fra kostymerennet på Strai i 1986.

Hele styret ble gjenvalgt og årsmelding og regnskap ble godkjent.

Steinar Endresen fortalte om firmaet FilmReflex.com, som digitaliserer gamle filmer, og som produserer nye. Filmen SKIFESTIDAL vekket begeistring, og filmen Med Dampbaaden Rap, fra begynnelsen av 1900-tallet, skapte undring.

Også mye god mat, utlodning og opplesning ved Torfrid gjorde denne kvelden til en suksess.
Og vi vervet nye medlemmer.

 

skifestidal hjs
Fra filmen SKIFESTIDAL.

 

Historielaget årsmøte Rap 1hjs
Her er dampbåten Rap like nedenfor Straisbommen ved Ia.
Det ble filmet fra to båter.

 

Historielaget årsmøte Rap 2hjs
I bakgrunn ser vi gamle Øvre Strai gård som brant ned 14. august 1911.
Lindealleen fra gården og ned til elva består den dag i dag.

 

Historielaget årsmøte Rap 3hjs
Datidens jernbanebro ved Kvarstein.HL1503 Endresen hjs
Steinar Endresen, med Tomas Lie i bakgrunnen.

 

HL1503 pause hjs
Snart er kaffen klar.

 

HL1503 loddsalghjs
Tor Breland selger årer.HL1503 vinnerlodd hjs
Nils Aurebekk og Kjell Fossheim lurer på om de har kjøpt vinnerlodd.

 

 

HL1503 gevinst hjs
Torfrid Nordal: - Jeg vant!
HL1503 Endresen2 hjs
Steinar Endresen i samtale med Egil Hægeland og Nils Johan Stølen.

 

Årsmelding for 2016

Styret
Styret har siden sist årsmøte hatt denne sammensetningen: Tomas A. Lie, leder, Arne Brøvig, nestleder, Harald O. Steen, sekretær, Ivar Buås, kasserer, Kari Mestad, Kjell Fossheim, Berit Omdal, Åse Margrethe Prestø, Tor Breland og Svein Eriksen. Vara: Wenke Løvdal Moi og Anne Britt Røinås.

Styret har hatt sju styremøter på kontoret i Kuliaveien 101.
Vi har hatt kontortid tirsdager kl. 10–12.30.

Valgkomité: Nils Johan Stølen, Anders Benestvedt, Ragnhild Aurebekk.
Revisor: Unni Kruse.

Medlemmer

Torridal Historielag hadde pr. 31.12.2016 133 betalende medlemmer og to æresmedlemmer.

Møter

Vi hadde seks møter i kirkekjelleren i 2016. På temamøtene var det utlodning, allsang, opplesning og god mat. Kjøkkengjengen består av Berit Omdal, Ragnhild Aurebekk, Åse Margrethe Prestø, Ellen Hansen, Astrid Nirisen, Berit Stray Lie, Synnøve Aurebekk, Wenke Løvdal Moi, Anne Britt Røinås og Svein Eriksen. Kari Mestad har ansvar for innkjøp av blomster og pynting av bordene. Ivar Buås kjøper inn gevinster. Torfrid Nordal er fast oppleser og Egil Hægeland pianist. Utenom styret har også Reidar Omdal hjulpet til som loddselger.

10. februar kom 72 torridøler for å høre Ernst Håkon Jahr snakke om språkendringer i norsk.

16. mars var møtet lagt til Arkivsenter sør. Arkivarene Thomas Olsen og Bård Raustøl, hhv. Statsarkivet og Vest-Agder-arkivet, fortalte om alt som vi kan finne om Torridal i arkivene. Vi fikk også et interessant innblikk i historien til mange av foreningene i bygda. 73 var til stede her.

13. april. På det kombinerte årsmøtet og temamøtet var det 50 medlemmer i salen. Selve årsmøtet ble raskt unnagjort. Foredragsholder denne kvelden var sjefredaktør i Fædrelandsvennen, Eivind Ljøstad. Tema: Fra papiravis til skreddersydde løsninger på nett.

21. september. På dette møtet var det helt fullt i kirkekjelleren med 98 frammøtte. Jim Roger Pettersen og Svein Eriksen ga oss et sterkt møte med historien til de reisende gjennom ord og toner. Ivar Grundeland solgte redskaper laget av ståltråd.
12. oktober fikk 60 torridøler en detaljert beskrivelse av hørselen og gode råd med på veien av audiopedagog Bjørn Jonassen.
18. november kom 77 stk. for å høre kulturdirektør i Kristiansand, Stein Tore Sorthe. Temaet var Om Kristiansands historie. Han ga oss en del, og for mange av oss nye, opplysninger om Kristiansand i krisetider og lykketider.

Torridalskalenderen

Også dette året ga historielaget ut kalender med gamle bilder fra Torridal. Den er stadig like populær og ble nesten utsolgt.

Nytt temahefte

I oktober ga vi ut, i samarbeid med Midt-Agder Friluftsråd, temahefte nr. 7, Vandringer langs Straisbekken av Kåre Brøvig og med forsidetegning av Bjørn Aurebekk. Et kart laget av orienteringsgruppa i Torridal Idrettslag ble tilrettelagt for dette heftet av Nils Aurebekk og Arne Brøvig. Bak i heftet er det et tillegg om historielagets restaurering av Linebua. Redaksjonskomite: Arne Brøvig og Harald O. Steen.

Torridal lokalhistoriske museum
Museet har også i 2016 ligget på lager i Kuliaveien 101.
Historielaget har søkt Kristiansand Eiendom om å få disponere Torridalstova til museet. Dette var ennå uavklart ved årsskiftet.

Gamle filmer

Høsten 2016 fikk historielaget digitalisert 29 gamle filmer fra Torridal. Noen av dem skal legges ut på YouTube. (Skifestidal fra 1986 og et arr. med Mosby skole på folkeminneutstillingen på Straitunet i 1990 ligger der allerede.) Ellers kan en få lagt filmer over på egen minnepinne mot et gebyr på 100 kr.

Gamle bilder

Fremdeles fins det noen gamle bilder som registreres og blir lagt inn i vårt arkiv og ut på dbva.no (digitale bilder i Vest-Agder), men vi har fått inn svært få bilder de siste årene. Det er Berit Omdal står for registreringen. Ved årsskiftet lå mer enn 1500 av våre bilder på dbva.no.

Torridal Historielag på nett
Hjemmesiden torridalhistorielag.org har undertegnede ansvaret for. Der kan du bl.a. lese referat fra våre møter, bilder fra museet vårt, slik det var, og en utførlig artikkel om Torridal.
Facebooksiden tar Anders Benestvedt seg av. 448 liker denne siden nå.

Slipesteinene i Ia
Et prosjekt som startet i 2016 og som skal fullføres i 2017, gjelder de gamle slipesteinene i Ia.

Steinene fra den gamle papirfabrikken har ligget delvis gjemt i terrenget. Contiga (tidl. NorElement) har kostnadsfritt støpt fundament til disse, slik at steinene kan bli bordflater i et uteområde som kommunen har lovet å sette i stand.

Torridalsposten

Svein Eriksen representerer historielaget i styret, og er styreleder og redaktør. Harald O. Steen er redaksjonsmedarbeider og refererer fra møtene våre. Kjell Fossheim stiller villig opp med ting fra museet, og Berit Omdal finner fram gamle bilder fra arkivet til bruk i spalten Fra gamle dager. En del av Knut Holts minner fra Mosby fra vårt temahefte nr. 5 trykkes nå opp igjen. (Ellers er det andre medlemmer av historielaget som leverer stoff, for Torridalsposten eller for andre organisasjoner, det gjelder Nils Aurebekk, Anders Benestvedt og Arne Brøvig.)

Agder Historielag og Landslaget for lokalhistorie

Kari Mestad møtte på årsmøtet i Agder Historielag på Landeskogen 30. april.
Torridal Historielag har ikke sendt noen til landsmøtet i Landslaget for lokalhistorie de siste årene, da delegater med fulle rettigheter nå blir valgt av fylkeslagene.

Om kulturminner
Arne Brøvig møtte på en samling i Kristiansand 29. november om forvaltning og bevaring av kulturminner i regi av Agder Historielag, Riksantikvaren og Landslaget for lokalhistorie.

Dugnadstimer
Det er vanskelig å tallfeste alle dugnadstimene som blir lagt ned av medlemmene, men antallet var opp mot 600 i 2016.

Torridal 15.03.2017

Harald O. Steen

sekr.