historielaget feb18 1 hjs
Tom Johansen forteller om Setesdalsbanen. Foto: hos.

 

7. februar var det igjen fullt i kirkekjelleren. 86 kom for å høre bestyrer Tom Johansen ved Vest-Agder-museet Setesdalsbanen fortelle historien om Setesdalsbanen. Vi fikk en grundig og interessant innføring i banen som offentlig bane fra åpningen i 1894 til den ble nedlagt i 1962, og fra 1964 som landets første museumsjernbane. Setesdalsbanen går i dag fra Grovane til Røyknes, en strekning på 8 km.

Johansen ga oss innblikk i hele den opprinnelige strekningen med de tradisjonelle stasjonene Mosby, Grovane, Iveland, Hægeland, Moisund, Hornnes, Evje og Byglandsfjord. Da Sørlandsbanen ble åpnet til Kristiansand i 1938, ble Grovane en viktig sporbruddsstasjon, siden Setesdalsbanen var smalspora. Her måtte reisende skifte tog for å komme videre til byen, og her ble mye gods lasta om. Der var de tidlig ute med bruk av konteinere. På det meste arbeidde 5060 mann på Grovane.

 

Setesdalsbanen 01
Klar for avgang fra Grovane. Foto: Vest-Agder-museet.

 

Ved hjelp av stillbilder under foredraget og gjennom en gammel film fikk vi et godt inntrykk av hvordan banen ble bygd og hvordan det var å kjøre med den. Vi så bl.a. Kvarstein bru, der flere arbeidere omkom under byggingen 189293, Kringsjå Kraftverk, Løyning tunnel, håndboret i si tid, og vi fikk se pausen toget måtte gjøre på Hægeland for påfylling av kull og vann.

 

Det er gjort en formidabel innsats med å restaurere gamle vogner og lokomotiv, legge spor og restaurere buer og stasjonsbygninger. Alt må være etter forskriftene og blir nøye kontrollert, for eksempel må sporavstanden måles annenhver meter.

Mye av utstyret er lokalt, men det er også skaffet til veie bygninger, vogner og lokomotiver fra andre nedlagte baner i Norge. Ett av lokomotivene er fra 1894. Og det går med mye ved og kull. De første som kommer på jobb, må fyre med ved i fire timer før lokføreren kommer og kan fyre med kull. Da Setesdalsbanen var i ordinær drift helt til Byglandsfjord, gikk det med 500 tonn kull i året, i dag holder det med 14.

Som sagt, alt må kvalitetssikres, både materiell og mannskap, med sertifisering og helsesjekk. I dag kan en faktisk ta fagprøve på museumsjernbane. Og banen er svært populær, i 2017 reiste 28 400 passasjerer med Setesdalsbanen.

Etter foredraget var det anledning til spørsmål og kommentarer. Martinius Strai delte minner fra Setesdalsbanen. Han husket da han som gutt kunne løse billett fra Hornnes og til den store bøken midt mellom Augland og Strai! Og nordover var det noen motbakker som toget strevde med å komme opp. Det gikk så seint at de som satt i første vogn, kunne gå ved siden av og plukke noen never tyttebær før de hoppet på siste vogn i fart.

 

historielaget feb18 2hjs
Reidar Omdal selger de siste årene. Foto: hos.

 

historielaget feb18 5hjs
Kirsten Abusland vant en snøskuffe. Foto: hos.

 

I pausen var det som vanlig gode rundstykker, julekake og utlodning. Trekningen ledet av Reidar Omdal var underholdning i seg selv.

 

historielaget feb18 3hjs
Frank Dåstøl, her til høyre, viste dronebilder av bygda. Foto: hos.

 

Til slutt viste Frank Dåstøl dronebilder han hadde tatt av Torridal. Fine bilder av ei flott bygd!

 

 d Hommeren 1
Torridal skole med idrettsanlegget, Haslevollen, Augland og Kuliaveien. Foto: Frank Dåstøl.

 

d Hommeren 2
Augland, Hommeren, Hagen, Høllen og Mosby. Foto: Frank Dåstøl.

 

Fra Jonsbergheia700
Mosby sett fra over Jonsbergheia. Foto: Frank Dåstøl.