2018 mars1
Tomas Lie ønsker velkommen til årsmøte.

 

68 møtte fram til årsmøtet i historielaget 14. mars. Tomas A. Lie ble gjenvalgt som leder. Også styret ble gjenvalgt, med ett nytt varamedlem: Nora Stray, som representerer den yngre generasjon. Les årsmeldingen!

 

Etter pausen med mat og utlodning så vi og kommenterte 17 gamle bilder som Berit Omdal hadde valgt ut. På det siste tilskuddet til bildearkivet vårt fikk vi satt inn navn. Det var Reidun Bue som kjente seg igjen blant ungene på Langemyr.

 

Ungene på Langemyr

Ungene på Langemyr
Bakerst: Reidun Bue. Foran fra v.: Tor Helge Torsen, Torgny Bue (med hans kanin) og Syvert Ravnevand. Fotograf: Øistein Bue.

Til slutt leste Torfrid Nordal et fornøyelig stykke om noen nonner som havna i havet. Torfrid og vår eminente pianist, Egil Hægeland, fikk velfortjente blomster for gleden de sprer i hvert møte.

2018 mars2
Tomas Lie overrekker blomster til Egil Hægeland og Torfrid Nordal.

 

2018 mars5
Kaffe må til.

 

2018 mars6
Tor Breland selger lodder til «vinnerbordet».

 

2018 mars4 
Dart - en av mange gevinster ved dette bordet.