108 kom på møtet 12. februar

Cultiva 1

Temaet til daglig leder i Cultiva, Kirsti Mathiesen Hjemdahl, var «Fra vannkraft til skaperkraft». Etter å ha gitt oss en grundig innføring i det finansielle grunnlaget for Cultiva, fortalte hun om den allsidige virksomheten til stiftelsen.

Cultiva ble opprettet av Kristiansand kommune for å sikre at de midler som ble tilført ved salg av eierandeler i energiverk, skulle tjene innbyggerne på lang sikt. Formålet var å sikre arbeidsplasser og gode levekår i Kristiansand ved å gi støtte til prosjekter innen kunst-, kultur- og kunnskapsinstitusjoner eller organisasjoner som bidrar til nyskaping, utvikling og kompetansebygging ved kreative miljøer i Kristiansand.

Det gis spesiell støtte utviklingsstipend innen idrett og prosjektstipend innen kunst.

Cultiva har følgende visjon: Kristiansand skal bli Nordens fremste kulturby for barn. Byen skal med dette bli landets oppvekstby og en by som barn og barnefamilier må besøke. Satsingsområdene er: barn og unge, talentutvikling, kompetanseutvikling, nye muligheter.
«Vi gjør Kristiansand bedre gjennom kunst, kultur og kreativitet!»

 

cultiva 2

 

Etter matpausen var det som vanlig trekning under ledelse av Reidar Omdal. Til slutt underholdt Torfrid Nordal oss med en munter opplesning.

 

cultiva 3
Reidar Omdal i kjent stil som leder av trekningen.

 

cultiva 4
Alltid kjekt å vinne. Tomas Lie overleverer gevinst.