Tankevekkende foredrag på første møtet høsten 2023

TEKST: Anders Benestvedt / FOTO: Svein Eriksen

 

møtet 200923 2

 

Onsdag 20. september åpnet Torridal Historielag høstsesongen med full sal og god stemning. Tomas A. Lie ønsket velkommen til en høst med spennende temamøter og mye god aktivitet i laget.

Temaet denne kvelden var litt utenom det vanlige – møte med mennesker i krise. Til å snakke om et så dystert tema hadde historielaget fått en av bygdas gutter, Per Emanuelsen. Han har vært prostdiakon i 27 år og vært knyttet til en rekke institusjoner og kommunale virksomheter innen krisehåndtering. Alltid har menneskelige kriser vært hans spesialfelt. Kriser handler om sorg, tap og når noe viktig og verdifullt plutselig blir borte. Livets kriser utfordrer oss hele tiden. Emanuelsen legger stor vekt på å finne ut hva den enkelte opplever som trøst. Han er alltid enig med den som eier sorgen, for å finne den rette trøsten for et menneske. Per Emanuelsen engasjerte sitt publikum denne kvelden med sterke historier fra livet rundt oss. Mange nikket nok gjenkjennende inni seg når han minnet om at krisene dukker opp i alle overgangene i livet og i forhold til de valg en tar.

Kvelden for øvrig bar preg av gode samtaler rundt bordene. Som alltid på temamøtene er bevertningen helt topp, og derfor stor takk til dem som står for dette arbeidet. Egil Hægeland på pianoet spilte glimrende, men sangkraften i salen var heller laber. Lotteriet ble håndtert av behagelige selgere som stadig må ta utfordringene med Vipps i stedet for kontanter. På det feltet er vi også inne i en historisk overgang. Vi savnet selvsagt Torfrids opplesning, men setter vår lit til henne neste gang.

Kvelden ble avsluttet med en filmsnutt som historielaget benyttet på utstillingen i biblioteket i byen i sommer. Dette var en bearbeidet utgave av filmen om dampbåten Rap som gikk i fast trafikk fra byen til Kvarstein på slutten av 1800-tallet. Filmen ble laget rundt år 1900 og gir et unikt inntrykk av livet langs Torridalsåna den gang.

 

møtet 200923 1