Linebua - et nasjonalt kulturminne

Linebua mai 2019 3xhj
Linebua sett fra Torridalsveien på østsida av Otra. Foto: H.O. Steen.

 

I 2014 fullførte historielaget restaureringa av Linebua

En befaring i 2012 siden med bl.a. fylkeskonservator Frans-Arne Stylegar og byantikvar Arne Bulie fikk fart på restaureringsarbeidet av linebua, som Kåre Brøvig hadde tatt initiativet til. De var enige om at bua var et viktig kulturminne og burde tas vare på.

 

omoss linebua bommen

 

Allerede i 1704 var det anlagt bom i elva her til oppsamling og sortering av tømmer som blei buntet i fløter og ført til ulike sagbruk i byen – Otterdalen, Kjøita og Lumber. Bommen lå tvers over elva mellom Straisida og Lian. Den var landfast til fjellet på Straisida og festa med kjetting til et kraftig støypt fundament på Lianslandet.

Selve storbommen var laga av tykke tømmerstokker av furu, 60–80 cm i tverrmål. På Straisida gikk bommen inn til fjellet. På Liansida var det et fritt løp på 30–40 m inne ved land for at dampbåten skulle komme fram. Dette løpet kunne stenges med en enkel bom.

Midt på bommen var det også et landfeste av kjetting. Det kaltes hanefoten. Kjettingen var festa til en jernbolt på Hegrenestangen. Midt på storbommen var det ei åpning kalt holet, eller søkket, der tømmeret kunne sendes gjennom.

 

omoss linebua tømmer
Strai Bom 1905. Tømmeret her er ennå ikke sortert. Linebua til venstre med Øvre
Strai Gård i bakgrunnen.

 

Isgang i elva kunne være ei stor påkjenning på bommen. I 1837 sprengtes bommen, og det løpske tømmeret smadret den første Lundsbroa. Etter dette blei linebua bygd i 1842. Det var et lite hus med et spill som kunne dra bommen over til Straisida når det ikke var bruk for den om vinteren.

På det meste arbeidde 12 mann her, mange fra Skråstad, Hagen og Mosby. Straisbommen var i regulær bruk til 1960. Mot slutten av 1970-årene blei heile Otra-vassdraget rensa for tømmer, og like etter skilte de for siste gang tømmer ved Straisbommen. I slutten av 1980-årene blei bommen fjerna. En flere hundre år gammel tradisjon og en god arbeidsplass var borte.

 

omoss linebua insp
Snekker Christoffer Christensen, byantikvar Helge Sollie, Arne Brøvig, leder i
historielaget Tomas Lie og styremedlem Kjell Fossheim.

 

omoss linebua sørveggen
Christoffer Christensen i arbeid på sørveggen.

 

I bua, som trengte restaurering, var bare fundamentet til spillet bevart. Med god hjelp av far og sønn Ivar Harry og Ivar André Hansen fra Espestøl blei et nytt spill, så lik originalen som mulig, laga nå i vår. Både til dette arbeidet og restaureringa av selve bua har fylket bevilget flere titalls tusen kroner. Det kan nevnes at boltene som er brukt, er spesiallaga og koster 50 kr + moms pr. stk.

 

omoss linebua nordveggen
Tomas hjelper til med å montere døra på nordsida.

 

Det er Terje Stamsnes fra Spangereid som har smidd jernbolter og beslag. Christoffer Christensen fra Friluftsnekkeriet i Åseral har stått for snekkerarbeidet. Ellers har medlemmer av styret i historielaget, Tomas Lie, Kjell Fossheim og Ivar Buås vært med. Kåre Brøvig har vært leder av prosjektgruppa.

 

omoss linebua spillet 1
Nytt spill! Stolte snekkere: Ivar André og Ivar Harry Hansen og Kjell Fossheim.

 

omoss linebua spillet 2
Far og sønn Hansen tilpasser spillet.

 

omoss linebua spillet 3
Kjell Fossheim drar til, og spillet er på plass.

 

Lørdag 23. august 2014 blei spillet montert i Linebua, så nå er heile restaureringa fullført.

 

hjIa og linebua 3x
Linebua til høyre, friområdet Ia til venstre. I bakgrunnen Sagebakken. Foto: Frank Dåstøl.

 

Kilder:
Fædrelandsvennen 22.06.2012 og 28.05.2014.
“Fløting av tømmer i Otra og arbeid i Straisbommen” av Borghild Hagen Moen.
Torridal i forandring. Temahefte nr. 3, Torridal Historielag 1999.