Mossby mot

Parti fra Christiansand ‒ Torrisdalselven v/Axel Lindahl. Datert 1880-1890. Eier av foto: Norsk Folkemuseum.

 

Otra var den dominerende trafikkåre mellom opplandet i nord og Kristiansand i eldre tider. I 1867 ble dampbåten «Rap» bygget ved Kristiansands Mek. Verksted og satt inn i fast rutebåttrafikk på elva fra Kristiansand til endestasjonen ved Kvarstein ferjested. Torve Brygge på Mosby var kanskje den viktigste stasjonen eller stoppested på ruten. Fra Evje Nikkelverk, som ble stiftet i 1872, kom det nikkelprodukter med hestetransport fra Evje til «Mosby Dampskibsbrygge». Derfra gikk transporten videre til Kristiansand med store føringsprammer. Brygga var også viktig for returtransport av kull og koks til smelteverket på Evje. Også Høie Fabrikker hadde behov for bryggeplass til lasting og lossing av varer til og fra bedriften. Og persontrafikken var stor. Mosby var et knutepunkt for videre ferdsel nordover mot Setesdal og Vennesla. Men da Setesdalsbanen ble ferdig i 1896, tok jernbanen over, og dampskipstrafikken mistet etter hvert sin betydning. Men de små dampbåtene ble likevel benyttet til skjærgårdsturer i nyere tid.

 

Torve Rap

 

I nedre enden av den øverste og største brygga på Torve kan en tydelig se rustne fortøyningsbolter som er slått inn i fjellveggen, antagelig brukt under dampskipstrafikken i «farne tider».

Lars Wilhelm Lund og broren Valdemar var henholdsvis kaptein og maskinist på «Rap». Den første var godt likt og kjent som en godslig kar, mens broren kunne være sur og grinete av og til. Derfra kommer de kjente uttrykkene fra kapteinen når han skulle gi ordre til maskinisten: Tre slag akterover, eller forover, «om du vil Valdemar».
I lokalavisene kom det av og til innlegg der kapteinen ble beskyldt for å være for snill overfor berusede personer om kom om bord. De burde nektes adgang til skipet, mente innsenderen. Lund skrev et motinnlegg i avisen, hvor han innrømmet at det ble solgt øl om bord, «men selv på de travleste søndager, aldri mer enn 24 flasker. Om det kom en og anden bedugget bondemann om bord, efter en bytur, kunde ikke kapteinen lastes for».

Jomfruturen til «Rap»
Passasjertrafikken på Otra startet i 1867 da dampbåten «Rap» ble sjøsatt ved Kristiansands Mek. Verksted. Jomfruturen er livaktig beskrevet i verkstedets jubileumsbok «Skip skal bygges» av Morten Ringard. Der skildres en lysttur med »Rap» til «Fugleskydingen» på Strai. «Fugleskydingen» var en gammel tradisjon i Kristiansand, som hadde vært feiret i mangfoldige år. Det var i forbindelse med borgervæpningens eksersis at «Fuglekongen» – den beste skytteren – skulle kåres under en utmarsj til Strai, hvor konkurransen foregikk. Beliggenheten på Strai var «Reinhardts Lystgård», som senere ble til «Strai Fattiggård», overtatt av Oddernes kommune i 1889. Det er der hvor Strai Omsorgssenter ligger i dag.

Borgerkorpset marsjerte tidlig om morgenen av sted i stramme geledder og fargestrålende uniformer. De ellers så gemyttlige besteborgere så svært krigerske ut da de opptrådte i fulle pontifikalier med gevær og bajonett. Det påstås med krav på pålitelighet at geleddene ikke var fullt så stramme når man marsjerte hjemover om kvelden. Til gjengjeld sang man adskillig muntrere, og det sies at mang en modig borgerkorpssoldat måtte hjelpes til køys av sine kamerater om kvelden etter fugleskytingen.
Det var en fest for hele byen. Mennene ekserserte og skjøt, men efter hvert kom også madammene og barna til Strai for å se på. De leiret seg i det grønne med bruslimonade og smørbrød og hadde det aldeles herlig
Det var nettopp til en slik «Fugleskyding» at «Rap» gikk sin jomfrutur i 1867. Det var en mengde feststemte mennesker om bord. Det var sørget for musikk, og den lille, lekre båten ble straks uhyre populær under sin første tur på elven. «Rap» gikk først, og i kjølvannet kom «Vidar», som til og med hadde «Erik Blodøks» – en berømt kanonjolle fra krigens tid – på slep. Alle båtene var fullpakket med sommerglade bymennesker. Det var i sannhet en ganske interessant liten skipshistorisk kavalkade denne strålende julidagen 1867.

Utdrag av en reisebeskrivelse med dampbåten.

 

Torve Fram reisebeskr

Artikkelen over er skrevet av en journalist i avisen «Agderposten», som beskriver en reise fra Kristiansand til Vennesla i 1890. Reisebeskrivelsen er hentet fra boka til Jørgen Aas «Glimt fra det gamle Vennesla».

 

Bryllupsfeiring på Hagen 

Torve Fram

«Fram» var en annen av flere dampskip som fraktet passasjerer på Otra. Her er bryllupsgjestene fraktet fra Oddernes kirke til Hagen i Torridal. Det var Marie og Peder Hovland som giftet seg 6. september 1917. På motsatt side av elva ser vi en del av jernbanetraseen til den gamle Setesdalsbanen som ble lagt i tunnel til Augland da Sørlandsbanen ble åpnet i 1938.

 

Torve

I juni 2015 ble kulturminnetavla på Torve satt på plass. Tavla er sponset av historielaget, og teksten, som er gjengitt over, er ført i pennen av Erling Sandø. Adam (Eddie) Gunn har snekra tavla. Foto: H.O. Steen.