Blue Flower

Historielaget har til nå lastet opp sju gamle filmer på YouTube:

 

Laxefiske i Torridalsåna er en av Inge Auglands mange verdifulle filmer. Den forteller om fisket i Otra fra gullalderen i 1880-årene og den tiltakende forurensing og laksedød på 1900-tallet. Vi blir også vitne til miljøtiltakene i 1990-årene som har gitt oss rein elv med laksen som har vendt tilbake. Hvordan et notkast skulle foregå, får vi høre av Borghild Hagen Moen, og vi får se et notkast på den gamle måten. Se den her!

 

laxefiske
Torridalsbåten ble brukt til dette notkastet.

 

laxefiske1hjs
Nota dras i land.

 

laxefiske4
15-årige Eivind Endresen fra Sødal tok denne 9,1 kg tunge laksen på sluk i 1997.

 

SKOLESTART
Historielaget har lagt ut en film fra et skoleprosjekt om besteforeldre i skolen i Torridal og Vennesla på 80-tallet. Vi vet ikke helt nøyaktig når den ble laget, men det er nok mange som kjenner seg igjen og kan tidfeste filmen. Noen vil synes det er et glansbilde av en skolehverdag , men det vil vekke minner fra en tid som er forbi. 
Søk på Torridal Historielag på YouTube eller trykk her!

Høie fabrikker gjennom 150 år er en grundig og flott film laget av Inge Augland i 2006.

Se den her!

Høiefilmen hjs

 

I 1986 arrangerte idrettslaget et kostymerenn på Strai. Filmen heter

SKIFESTIDAL (ikke trykkfeil).

Se den her!

Skifestidal400

 

 

Filmen er Med Dampbaaden Rap gir et interessant historisk tilbakeblikk.
Vi blir med Rap og en annen dampbåt opp Otra helt til Kvarstein.

Se den her!

 

Historielaget årsmøte Rap 1hjs
Her er dampbåten Rap like nedenfor Straisbommen ved Ia.

 

Torridal Tweed ble laget i forbindelse med kulturminneutstillingen i 1990. Annemor Sundbø presenterer bedriften Torridal Tweed og tekstiler i landsdelen vår i et historisk perspektiv.

Se den her!

 

Mosby skole 1990 har vi kalt filmen fra et arrangement på folkeminneutstillinga på Straitunet i 1990, da Mosby skole sto for programmet. Se filmen her!

 

 

Mange filmer fra Torridal på YouTube!

Dersom du søker på Torridal på YouTube, vil du se at det er mange interessante nyere og eldre filmer der.

En av dem er Kalking av Homevann i 1997. Se den her!

 

Eller hvis du heller foretrekker en forrykende kriminalfilm, se Otrabredden Filmteams RANET!

 

Historielaget har digitalisert i alt 29 gamle filmer fra Torridal. Se oversikten her!
Ønsker du noen av disse filmene, kan du få dem på medbrakt minnepinne for 100 kr.

 

Etterlysning

Historielaget etterlyser en film om jakt og fiske i Torridal som ble tatt opp på Folkeminneutstillingen på Straitunet våren 1990. Er det noen som har opplysninger om denne ‒ eller har en kopi, så kontakt historielaget v/Thomas Lie 982 81 620 eller Arne Brøvig 911 38 594.

 

Oversikt over alle filmene vi har digitalisert, her!