Om fremtidsfullmakter på temamøtet 25. januar
Tekst: Tomas Lie. Foto: Svein Eriksen

 

hjs møtet 25.01.23

Det ble et vellykket temamøte onsdag 25. januar. 80 fremmøtte fikk høre advokat Helle C. Lineikros interessante foredrag om fremtidsfullmakter.

Fremtidsfullmakter er et privatrettslig alternativ til vergemål. Hvis du oppretter fremtidsfullmakt, kan du bestemme at noen du stoler på, skal ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv. 
Lineikro forklarte hvem som kan opprette fremtidsfullmakt, hvem som kan og bør være fullmektig, hva en fremtidsfullmakt bør inneholde, hvilke formkrav som stilles, hvor den bør oppbevares, og når den trer i kraft.

Oppsummeringsvis hadde advokaten følgende råd:
- Opprett fremtidsfullmakt i tide.
- Velg fullmektigen med omhu!
- Vær nøye med hva fullmakten skal regulere; tenk på dine behov – hvilke økonomiske forhold , personlige forhold osv. skal fullmektigen ivareta for deg?
-Tenk nøye igjennom om fullmektigen skal få selge bolig/eiendeler.
- Husk – dekker ikke fullmakten alt, kan det bli nødvendig med parallelt vergemål.
- Ta kontakt med en advokat for skreddersydd løsning.

Etter en velsmakende bevertning av vår trofaste kjøkkengjeng var det utlodning med en humørfylt loddtrekning. Kveldens opplesning handlet om papirløst ekteskap, som en far skulle forklare til sin lille gutt. Alle forviklingene herom ble formidlet av Torfrid på sin lune måte. Egil Johansen trakterte pianoet til allsang, og kvelden ble avsluttet med En vise om Torridal. Igjen en vellykket kveld i historielaget.