Tema til glede og ettertanke

Tekst: Anders Benestvedt / foto Svein Eriksen

Temamøtet i historielaget onsdag 20. april ble en hyggelig opplevelse. Det var fullt av folk, som i seg selv skapte en god stemning med mange gode samtaler rundt bordene.

møtet 20220420møtet b

 

Det tradisjonelle programmet med allsang, smakfull bevertning og opplesning ble toppet av et glimrende kåseri av Ingrid Wisløff Jæger. Temaet var «Den gang da vi var unge», og i en slik forsamling fikk hun et overmåte lydhørt publikum. «Alt var bedre før» er gjerne et uttrykk vi hører, men var det det? Vår selektive hukommelse sørger for at vi først og fremst husker det vi ønsker å huske. – Det første kysset husker vi, men husker vi da vi ble kastet på gangen på skolen? Vi har en tendens til å mimre mer og mer om da vi vokste opp, for det har vi kontroll på – det har vi ikke om framtiden. Et viktig budskap fra Ingrid var å dele gledene ellers skrumper de inn, og hvis menneskene ikke deler sorgene, deler sorgen menneskene.

møtet 20220420 a

Vi hører ofte at de unge i dag er mer åpne og rett fram og flinke til å vise følelser. Våre kjærester holdt vi hemmelig og på god avstand og gikk lange turer med selbuvotter på. De fleste av oss gjennomgikk en vedvarende diskusjon med fellestittelen: Er det synd å … I alle fall i Birkenes var dette stadig et tema. Er det synd å danse? Er det synd å gå på kino? Er det synd å gå med strutteskjørt? Det ville liksom ingen ende ta. Heldigvis er dette noe som hører fortiden til – og det uttrykte hun med all tydelighet.

Historielaget takker for et innholdsrikt kåseri som moret oss, men som også var til ettertanke.